Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 16. kalendárny týždeň 2017 Tlačiť E-mail
Piatok, 21 Apríl 2017 13:07

V 16. kalendárnom týždni 2017 bolo hlásených 30 787 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 183,9/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 1,4 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trenčianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, kde dosiahla hodnotu 3 825,6/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 763 osôb, čo predstavuje 2,5 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (340). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (259) a pneumónie (164).

Ochorenia hlásilo 56 % lekárov pre deti a dorast a 44 % praktických lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 16. kalendárnom týždni hlásených 1 946 ochorení (chorobnosť 74,8/100 000), čo predstavuje 6,3 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť CHPO klesla o 12,5 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných (261,8/100 000).

Výchovno-vzdelávací proces bol v 16. kalendárnom týždni prerušený v jednej materskej škole v Košickom kraji.

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 16. kalendárnom týždni vyšetrených spolu 24 nazofaryngeálnych výterov a 15 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 7 vzoriek pozitívnych, z toho:

- v štyroch prípadoch vírus chrípky typu B bez bližšej špecifikácie,
- v jednom prípade vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie,
- v dvoch prípadoch respiračný syncyciálny vírus.

Od začiatku chrípkovej sezóny 2016/2017 bolo vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva celkovo vyšetrených 1 836 vzoriek biologického materiálu (1 166 nazofaryngeálnych výterov a 670 dvojíc sér), z toho sa potvrdil:

- 167 x vírus chrípky A/HongKong/4801/2014/H3N2/-like virus,
- 101 x vírusu chrípky A/H3,
- 40 x vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie,
- 2 x vírus chrípky A/California/7/2009 /H1N1/pdm09 – like,
- 1 x vírus chrípky A/H1/pdm09,
- 26 x vírus chrípky typu B bez bližšej špecifikácie,
- 7 x vírus chrípky B/Brisbane/60/2008-like virus,
- 16 x vírus chrípky B/Phuket/3073/2013-like virus,
- 30 x adenovírus,
- 15 x respiračný syncyciálny vírus,
- 3 x M. pneumoniae,
- 1 x vírus parachrípky (graf 3).

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 16. kalendárnom týždni 2017

tabulka

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:
- www.flunewseurope.org,
- ecdc.europa.eu,
- www.who.int.  

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2016/2017

V 16. kalendárnom týždni 2017 nebol hlásený žiadny prípad SARI.

Od začiatku chrípkovej sezóny 2016/2017 bolo doteraz nahlásených spolu 31 prípadov ťažkého akútneho respiračného ochorenia SARI, z toho bolo hlásených osem úmrtí. U piatich zomrelých bola laboratórne potvrdená prítomnosť vírusu chrípky (3x vírus chrípky A/H3, 1x A/HongKong/4801/2014/H3N2/-like virus a 1 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie).

Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2015/2016 a 2016/2017

graf1

Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2016/2017

graf2

Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2016/2017

graf3

Záver

V Slovenskej republike v 16. kalendárnom týždni mierne stúpla chorobnosť na ARO ale chorobnosť na CHPO klesla. Chorobnosť na CHPO sa na celoslovenskej úrovni udržuje pod úrovňou epidemického prahu.

 

 Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
hlavný hygienik Slovenskej republiky