Objednávky január 2017 Tlačiť E-mail
Objednávky
Identifikačný údaj objednávky Dodávateľ - názov, sidlo, IČO popis objednaného plnenia Hodnota obj. plnenia vrátane DPH   ( € ) Dátum vyhotovania objednávky Identifikácia zmluvy Objednávku podpísal/a
1/2017 Rýchločistiareň Bratislava s.r.o.
Cyprichova 8
831 01  Bratislava, 45386765
Pranie pracovných odevov 38,40 3.1.2017 21.12.2015 PhDr. Juraj Lovásik
vedúci SFRP
2/2017 Hastex
Stará Vajnorská 8
831 04 Bratislava, 31626530
Výmena CO2 bomby počas roka 2017 271,50 4.1.2017   PhDr. Juraj Lovásik
vedúci SFRP
3/2017 Krigo
Vladimíra Kunu 729/4
031 01 L.Mikuláš, 31901328
Sterilné baranie erytrocyty počas roka 2017 1 199,00 4.1.2017   PhDr. Juraj Lovásik
vedúci SFRP
4/2017 SNAS
Karloveská 63
840 00 Bratislava, 30809673
Ročný poplatok za udržanie akreditácie 1 500,00 4.1.2017   PhDr. Juraj Lovásik
vedúci SFRP
5/2017 Messer Tatragas s.r.o.
Chalúpkova 9
819 44 Bratislava, 00685852
Kvapalný dusík 97,45 5.1.2017   PhDr. Juraj Lovásik
vedúci SFRP
6/2017 Dipo
Návojovce kolónia 97/3
958 04 Partizánske, 11891521
Výpočet poplatkov za znečistenie ovzdušia 120,00 5.1.2017   PhDr. Juraj Lovásik
vedúci SFRP
7/2017 Rýchločistiareň Bratislava s.r.o.
Cyprichova 8
831 01  Bratislava, 45386765
Pranie pracovných odevov 52,50 9.1.2017 21.12.2015 PhDr. Juraj Lovásik
vedúci SFRP
8/2017 Magistrát hl.mesta SR
Blagoevova 9
850 05 Bratislava, 00603481
Odvoz a zneškodňovanie komunál.odpadu 5 176,00 9.1.2017   Mgr. RNDr. MUDr.
Ján Mikas, PhD.
HH SR 
9/2017 IMI Transport s.r.o.
Lenardova 12
851 01 Bratislava, 36692115
Sťahovanie kancelárie a laboratória 60,00 11.1.2017   doc.MUDr. Jana Hamade, PhD.,MPH,MHA
vedúca SOPZSČ
10/2017 Full Servis s.r.o.
Muchovo námestie 12
951 01 Bratislava, 35785772
Fotovalec do kop.stroja 80,00 12.1.2017   PhDr. Juraj Lovásik
vedúci SFRP
11/2017 Letenky.sk
Námestie SNP 6
811 06 Bratislava, 35897821
Letenka Viedeň-Berlín 203,69 16.1.2017   Mgr. RNDr. MUDr.
Ján Mikas, PhD.
HH SR 
12/2017 Letenky.sk
Námestie SNP 6
811 06 Bratislava, 35897821
Letenka Viedeň-Thessaloniky 1 130,12 16.1.2017   Mgr. RNDr. MUDr.
Ján Mikas, PhD.
HH SR 
13/2017 Vema s.r.o.
Prievozská 14/A
821 09 Bratislava, 31355374
Poskytovanie práva používať verzie  1 100,00 16.1.2017   Mgr. RNDr. MUDr.
Ján Mikas, PhD.
HH SR 
14/2017 Triv s.r.o.
Okružná 49
029 42 Bobrov, 36435872
Sťahovanie prístrojov 180,00 16.1.2017   Mgr. RNDr. MUDr.
Ján Mikas, PhD.
HH SR 
15/2017 Triton Závodná s.r.o.
Závodná 46
821 06 Bratislava, 47738600
Oprava elektrickej brány 90,00 16.1.2017   Mgr. RNDr. MUDr.
Ján Mikas, PhD.
HH SR 
16/2017 Agem Computers
Panónska 42
851 01 Bratislava, 35692715
Výpočtová technika 202,00 16.1.2017   Mgr. RNDr. MUDr.
Ján Mikas, PhD.
HH SR 
17/2017 Clean Tonery
Za Hradbami 27
902 01 Pezinok, 35891866
Náplň do tlačiarne 28,80 16.1.2017   Mgr. RNDr. MUDr.
Ján Mikas, PhD.
HH SR 
18/2017 MkB test a.s.
Rosina 169
013 22 Rosina, 43932576
Diagnostiká 133,00 16.1.2017   Mgr. RNDr. MUDr.
Ján Mikas, PhD.
HH SR 
19/2017 O.K. Servis BioPro SK s.r.o.
Bulharská 70
821 04 Bratislava, 62914511
Diagnostiká 1 389,55 16.1.2017   Mgr. RNDr. MUDr.
Ján Mikas, PhD.
HH SR 
20/2017 Timed s.r.o.
Trnavská cesta 112
821 01 Bratislava, 00602175
Diagnostiká 485,40 16.1.2017   Mgr. RNDr. MUDr.
Ján Mikas, PhD.
HH SR 
21/2017 K Trade s.r.o.
Dúbravská cesta 9
842 45 Bratislava, 35848570
Spotrebný materiál 952,50 16.1.2017   Mgr. RNDr. MUDr.
Ján Mikas, PhD.
HH SR 
22/2017 Jemo Trading s.r.o.
Topoľová 18
811 04 Bratislava, 17317436
Diagnostiká 550,00 16.1.2017   Mgr. RNDr. MUDr.
Ján Mikas, PhD.
HH SR 
23/2017 Rýchločistiareň Bratislava s.r.o.
Cyprichova 8
831 01  Bratislava, 45386765
Pranie pracovných odevov 67,90 16.1.2017   PhDr. Juraj Lovásik
vedúci SFRP
24/1/2017 Sulák Lukáš
Hornočepeňská 1522/61
926 01 Sereď, 40566722
Oprava a servis vchodových dverí 102,00 16.1.2017   PhDr. Juraj Lovásik
vedúci SFRP
24/2017 V.G.Cars s.r.o.
Račianska 2964/155
831 54 Bratislava, 46221310
Autobatéria 80,00 19.1.2017   PhDr. Juraj Lovásik
vedúci SFRP
25/2017 IMI Transport s.r.o.
Lenardova 12
851 01 Bratislava, 36692115
Nasťahovanie kancelárie a laboratórií 132,00 19.1.2017   PhDr. Juraj Lovásik
vedúci SFRP
26/2017 Triv s.r.o.
Okružná 49
029 42 Bobrov, 36435872
Nasťahovanie prístrojov 216,00 19.1.2017   PhDr. Juraj Lovásik
vedúci SFRP
27/2017 Dobraklima s.r.o.
Kutlíkova 17
852 50 Bratislava, 44454490
Priemyselný ohrievač 480,00 19.1.2017   PhDr. Juraj Lovásik
vedúci SFRP
28/2017 K Trade s.r.o.
Dúbravská cesta 9
842 45 Bratislava, 35848570
Diagnostiká, spotrebný materiál 1 229,00 19.1.2017   PhDr. Juraj Lovásik
vedúci SFRP
29/2017 Jemo Trading s.r.o.
Topoľová 18
811 04 Bratislava, 17317436
Diagnostiká 501,60 19.1.2017   PhDr. Juraj Lovásik
vedúci SFRP
30/2017 Labo SK s.r.o.
Slávičie údolie 102/A
811 02 Bratislava, 36365556
Servisná prehliadka prístroja 108,00 19.1.2017   PhDr. Juraj Lovásik
vedúci SFRP
31/2017 Agem Computers
Panónska 42
851 01 Bratislava, 35692715
Výpočtová technika 55,68 19.1.2017   PhDr. Juraj Lovásik
vedúci SFRP
32/2017 Unicomp s.r.o.
Svätoplukova 23
058 01 Poprad, 31660967
Diagnostiká 26,40 19.1.2017   PhDr. Juraj Lovásik
vedúci SFRP
33/2017 Trilab s.r.o.
Družstevná 367/1
972 12 Nedožery, 44849737
Spotrebný materiál 175,00 19.1.2017   PhDr. Juraj Lovásik
vedúci SFRP
34/2017 K Trade s.r.o.
Dúbravská cesta 9
842 45 Bratislava, 35848570
Spotrebný materiál 484,56 19.1.2017   PhDr. Juraj Lovásik
vedúci SFRP
35/2017 K Trade s.r.o.
Dúbravská cesta 9
842 45 Bratislava, 35848570
Spotrebný materiál 190,75 19.1.2017   PhDr. Juraj Lovásik
vedúci SFRP
36/2017 Rýchločistiareň Bratislava s.r.o.
Cyprichova 8
831 01  Bratislava, 45386765
Pranie pracovných odevov 76,00 23.1.2017 21.12.2015 PhDr. Juraj Lovásik
vedúci SFRP
37/2017 NationalPen
P.O.Box 0013
800 90 Bratislava
Reklamné pero 66,00 24.1.2017   Mgr. RNDr. MUDr.
Ján Mikas, PhD.
HH SR 
38/2017 MkB test a.s.
Rosina 169
013 22 Rosina, 43932576
Diagnostiká 133,00 27.1.2017   PhDr. Juraj Lovásik
vedúci SFRP
39/2017 Miele s.r.o.
Plynárenská 1
821 09 Bratislava, 35872161
Výmena živice 79,44 27.1.2017   PhDr. Juraj Lovásik
vedúci SFRP
40/2017 Zeliska Juraj
Nemčice 317/11
955 01 Topoľčany
Odstránenie zatekani 4 476,34 27.1.2017   PhDr. Juraj Lovásik
vedúci SFRP
41/2017 Elektrokomplex
Seberíniho 8
821 03 Bratislava, 11676311
Elektroinštalačné práce 250,00 30.1.2017   PhDr. Juraj Lovásik
vedúci SFRP
42/2017 Agem Computers
Panónska 42
851 01 Bratislava, 35692715
Výpočtová technika 394,74 30.1.2017   PhDr. Juraj Lovásik
vedúci SFRP
43/2017 Canberra-Packard s.r.o.
Vojtecha Tvrdého 790/13
010 01 Žilina,
Oprava meradla 3 052,80 30.1.2017   PhDr. Juraj Lovásik
vedúci SFRP
44/2017 Messer Tatragas s.r.o.
Chalúpkova 9
819 44 Bratislava, 00685852
Kvapalný dusík 3 099,00 30.1.2017   PhDr. Juraj Lovásik
vedúci SFRP
45/2017 Clean Tonery
Za Hradbami 27
902 01 Pezinok, 35891866
Náplň do tlačiarne 51,84 30.1.2017   PhDr. Juraj Lovásik
vedúci SFRP
46/2017 Rýchločistiareň Bratislava s.r.o.
Cyprichova 8
831 01  Bratislava, 45386765
Pranie pracovných odevov 67,80 30.1.2017 21.12.2015 PhDr. Juraj Lovásik
vedúci SFRP
47/2017 K Trade s.r.o.
Dúbravská cesta 9
842 45 Bratislava, 35848570
Diagnostiká 166,23 30.1.2017   PhDr. Juraj Lovásik
vedúci SFRP
48/2017 Onofrej a syn
Hradská 4
900 82 Blatné 17338981
Tekuté mydlo 75,78 30.1.2017   PhDr. Juraj Lovásik
vedúci SFRP
49/2017 Mikrochem Trade s.r.o.
Za dráhou 33
902 01 Pezinok, 35948655
Zdravotný materiál 81,60 30.1.2017   PhDr. Juraj Lovásik
vedúci SFRP
50/2017 Pharmamel s.r.o.
Romanova 22
851 02 Bratislava 45265984
Diagnostikum 429,10 30.1.2017   PhDr. Juraj Lovásik
vedúci SFRP
51/2017 Jemo Trading s.r.o.
Topoľová 18
811 04 Bratislava, 17317436
Diagnostiká 919,70 30.1.2017   PhDr. Juraj Lovásik
vedúci SFRP
52/2017 Atest/Marketing
Wilsonovo nábrežie 162
949 01 Nitra, 22820272
Diagnostiká 231,00 30.1.2017   PhDr. Juraj Lovásik
vedúci SFRP
53/2017 VWR International s.r.o.
Prievozská 6
821 09 Bratislava, FN189903W
Spotrebný materiál 109,99 31.1.2017   PhDr. Juraj Lovásik
vedúci SFRP
54/2017 Roche Slovensko s.r.o.
Lazaretská 12
811 08 Bratislava, 35887117
Diagnostiká, spotrebný materiál 1 116,79 31.1.2017   PhDr. Juraj Lovásik
vedúci SFRP
55/2017 Školex s.r.o.
Horárska 12
821 09  Bratislava, 31396763
Kancelársky nábytok 1 486,19 31.1.2017   PhDr. Juraj Lovásik
vedúci SFRP
56/2017 Messer Tatragas s.r.o.
Chalúpkova 9
819 44 Bratislava, 00685852
Technické plyny 589,20 31.1.2017 Z20171526_Z PhDr. Juraj Lovásik
vedúci SFRP
57/2017 ÚNMS
Štefanovičová 3
810 05 Bratislava, 30810710
Normy 69,50 31.1.2017   PhDr. Juraj Lovásik
vedúci SFRP
58/2017 Merck s.r.o.
Na Hřebenech II 1780/10
140 00 Praha, 16826971
Chemikálie 218,16 31.1.2017   PhDr. Juraj Lovásik
vedúci SFRP
59/2017 NextHouse Group s.r.o.
M.Bella 4752/52
921 01 Piešťany, 46391240
Garážová brána 1 650,00 31.1.2017   PhDr. Juraj Lovásik
vedúci SFRP