Informácia o nevyhovujúcom výrobku - Salmonella Heidelberg- Mrazené kuracie prsia bez kosti bez kože bez innerfiletu, solené, hlbokozmrazené, trieda A, krajina pôvodu: Brazília PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Piatok, 31 Marec 2017 13:11

Dňa 31. 3. 2017 bolo Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej zaslané výstražné oznámenie Rýchleho výstražného systému pre potraviny a krmivá (RASFF) č. 2017.0395 – Salmonella Heidelberg- Mrazené kuracie prsia bez kosti bez kože bez innerfiletu, solené, hlbokozmrazené, trieda A, krajina pôvodu: Brazília cez Holandsko, ktoré zaslala do RASFF na základe svojich zistení Štátna veterinárna a potravinová správa SR.

Názov výrobku: mrazené solené kuracie prsia, značka SEARA, obsah: kuracie mäso 98,8 %, soľ: 1,2-1,8 %, 2,0 kg, dátum výroby: 04.10.2016, 02.04.2018, výrobca:  AGRICOLA JANDELLE S/A, BR 1215 TB-10, Rod.BR 369, km 178, Rolandia, Brazil, dovozca: SEARA Meats, B.V.Bankrashof 3,  NP Amstelveen, 1183, Holandsko. Výrobok odobraný v sklade: FRIKAS s.r.o., Na pántoch 10, Bratislava, ktorý je zároveň jeho distribútorom v SR. V 3 z 5 vzoriek (25 g) bola zistená Salmonella Heidelberg. Distribútorovi výrobku v SR bolo nariadené jeho stiahnutie z trhu Slovenskej republiky.

Nakoľko z distribučného zoznamu z firmy FRIKAS s.r.o. vyplýva, že bol distribuovaný aj do zariadení spoločného stravovania, regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR sa pri výkone kontrol v zariadeniach spoločného stravovania zamerajú aj na výskyt predmetného nevyhovujúceho výrobku a overenie jeho stiahnutie z trhu.


foto
Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky

Posledná úprava Piatok, 12 Máj 2017 05:49