Programy a projekty úradov verejného zdravotníctva v Slovenskej republike odpočet plnenia k 31.12.2016

Programy a projekty úradov verejného zdravotníctva v Slovenskej republike odpočet plnenia k 31.12.2016 (pdf)