Vyhlásenie výsledkov 2. ročníka celoslovenskej súťaže „Najlepšia protidrogová nástenka“ Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Pondelok, 09 Január 2017 17:25

Kreativita detí v boji proti drogám

Žiaci základných škôl sú jednou z najrizikovejších skupín, ktorú je nutné chrániť pred vlastným experimentovaním s drogami. Podľa prieskumu TAD (Tabak alkohol drogy) u žiakov základných škôl z roku 2014, trend nárastu skúsenosti s legálnymi i nelegálnymi drogami s pribúdajúcim vekom sa potvrdil najmä u občasného fajčenia cigariet. To isté platí aj o vzrastajúcej ochote vyskúšať ale aj skutočne vyfajčiť marihuanu. Rovnako rastie aj rozsah skúsenosti s alkoholom, pričom priemerný vek prvého kontaktu (cca 10 rokov) sa nedarí odsunúť na neskôr. Potvrdzuje to teda potrebu včasnej primárnej prevencie už vo veku 8-10 rokov a skôr, keď je ešte približne polovica žiakov bez takejto skúsenosti (aby v kritickom veku, v čase keď budú chodiť na stredné školy, už mali o drogách potrebné informácie).Prevencia

Ochrana mladistvých pred drogovým nebezpečenstvom je veľmi dôležitou agendou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Aj touto cestou apeluje na rodičov a učiteľov, aby si všímali svoje deti a žiakov, vysvetľovali im nástrahy súčasnej doby, aby neskôr nepodľahli pokušeniu drogy vyskúšať. Podstatné je tiež, aby ich podporovali v edukačných a tvorivých činnostiach. Práve kreatívne myslenie a interaktívne nápady v celom kolektíve, aké ukázali žiaci počas súťaže „Najlepšia protidrogová nástenka“, im v budúcnosti môžu pomôcť rozhodnúť sa správne.


Najlepšie nástenky

Do súťaže sa prihlásilo 270 siedmych ročníkov základných škôl z celého Slovenska. Druhý ročník celoslovenskej súťaže vyhlásenej ÚVZ SR pod záštitou hlavného hygienika SR Mgr. RNDr. MUDr. Jána Mikasa PhD. opäť dokázal, že žiaci majú záujem zapájať sa aktívne do projektov, ktorými dokážu častokrát edukovať aj dospelých. Najviac protidrogových násteniek bolo prihlásených zo Žilinského a Košického kraja. Súťaž mala veľmi dobrý ohlas nielen u žiakov základných škôl, ale aj u koordinátorov protidrogovej prevencie. Cieľom bolo cez kreativitu pôsobiť na vytváranie aktívneho protidrogového postoja, poukázať na význam primárnej prevencie, predísť užívaniu návykovým látkam, obmedziť a zastaviť experimentovanie s návykovými látkami, čo sa aj úspešne podarilo.


Odborná komisia vybrala najlepšie protidrogové nástenky prihlásených 7. ročníkov základných škôl:


1.    miesto
- Základná škola s materskou školou Sedlice, Prešovský kraj

Názov nástenky: Chráň sa pred kvapkami skazy - Pršiplášť pomoci

foto1


2.    miesto
- Základná škola Drienovec, Drienovec 44, Košický kraj

Názov nástenky: Vyber si svoj smer!

foto2


3.    miesto
- Základná škola s MŠ Smolenice, Komenského 3, Trnavský kraj

Názov nástenky: Smolenice 7.A

foto3


4.    miesto
- Základná škola s MŠ Lemešany, Lemešany 154, Prešovský kraj

Názov nástenky: VŽDY MÁŠ NA VÝBER!

foto4


5.    miesto
- Základná škola, Severná 21, Moldava nad Bodvou, Košický kraj

Názov nástenky: POZRIME SA PRAVDE DO OČÍ

foto5_1
foto5_2Špeciálna cena hlavného hygienika SR

Základná škola s MŠ  LISKOVÁ, Pod Chočom 550, Lisková, Žilinský kraj


Názov nástenky: Život sa ti zrúti ako domino

foto6

 

ÚVZ SR výhercom- kolektívom aj ich pedagógom gratuluje a rovnako oceňuje aj všetky tvorivé nástenky, ktoré boli tento rok do súťaže prihlásené.

Uvedená súťaž sa realizovala s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít pre rok 2016.Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., v. r.

hlavný hygienik Slovenskej republiky


drog_ceny_01

drog_ceny_03 

drog_ceny_05 

drog_ceny_07

drog_ceny_10

drog_ceny_12
zdroj: TASR
drog_ceny_13

zdroj: ÚVZ SR