Informácia o výskyte nevyhovujúceho výrobku – pasírovač na paradajky KORÝTKO PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Streda, 07 December 2016 09:56

Dňa 6. 12. 2016 obdržal Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na základe vykonaných kontrol na trhu v SR orgánmi na ochranu zdravia oznámenie o nevyhovujúcom výrobku pasírovač na paradajky KORÝTKO, registračné číslo: 1250 výrobca: Mofer Kft., Also 32, 6131 Moricgat, Maďarsko, ktorý bol odobratý na vyšetrenie z dôvodu podnetu spotrebiteľa.

Podľa skúšok vykonaných Národným referenčným laboratóriom pre materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami v Poprade, výrobok vykazoval známky korózie, čo je v rozpore s požiadavkami čl. 3 Nariadenia EP a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami a o zrušení smernice 80/590/EHS a 89/109/EHS.

Distribútor A-Z Veľkoobchod s.r.o., Pod Jašterom 1, 920 01 Hlohovec doviezol z veľkoobchodu v Maďarsku 600 ks predmetného výrobku. Distribútor začal dobrovoľne sťahovať predmetný výrobok z trhu.

foto1

foto2

Keďže sa uvedený výrobok ešte môže nachádzať v obchodnej sieti na území Slovenskej republiky, odporúčame spotrebiteľom, aby výrobok nekupovali, už zakúpený výrobok nepoužívali a prípadne ho vrátili späť do miesta predaja.Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH, MHA

hlavný hygienik Slovenskej republiky