Programy a projekty úradov verejného zdravotníctva v Slovenskej republike odpočet plnenia k 30.06.2016

Programy a projekty úradov verejného zdravotníctva v Slovenskej republike odpočet plnenia k 30.06.2016 (pdf)