Konzervačné látky Tlačiť E-mail

Všeobecné často kladené otázky

 

Čo sú konzervačné látky?

Konzervačné látky sú prísady/látky, ktoré majú schopnosť zabrániť množeniu mikróbov v kozmetickom výrobku alebo znížiť jeho mieru. Konzervačné látky chránia výrobky pred kontamináciou mikróbmi, ako sú baktérie a huby[1], počas ich skladovania a používania spotrebiteľom. Môžu predĺžiť čas použiteľnosti kozmetických výrobkov.


Prečo sú v kozmetických výrobkoch potrebné konzervačné látky?

Konzervačné látky sa nachádzajú v kozmetických výrobkoch preto, aby znížili riziko mikrobiálnej kontaminácie výrobku a zabezpečili, že výrobok zostane po celý čas svojej použiteľnosti a čas používania spotrebiteľmi vhodný a bezpečný. Bez použitia konzervačných látok môžu byť kozmetické výrobky – rovnako ako potraviny a iné výrobky, ktoré spotrebitelia priamo konzumujú alebo používajú, – kontaminované mikróbmi, čo má za následok, že sa výrobok znehodnotí, stratí účinok alebo prípadne spôsobí podráždenie, infekciu alebo bude mať iný nepriaznivý účinok na zdravie spotrebiteľa.


Sú všetky konzervačné látky rovnaké?

Existujú veľmi rozdielne konzervačné prísady, ktoré majú rozličnú schopnosť konzervovať kozmetické výrobky. Jednotlivé konzervačné prísady sa líšia podľa spektra mikróbov, ktorých rast sú schopné regulovať. Niektoré môžu byť účinné proti baktériám a neúčinné proti hubám; zatiaľ čo iné môžu byť účinné iba proti hubám.

Niektoré konzervačné prísady môžu účinne pôsobiť len v určitých druhoch kozmetických výrobkov, v závislosti od chemických vlastností prípravku. Napríklad určité konzervačné prísady môžu byť účinné iba v prípravku s nízkym pH, zatiaľ čo iné pôsobia v širokom spektre pH. Na to, aby bolo možné chrániť všetky prípravky, je teda potrebná široká paleta konzervačných prísad.


Ako sa zistí, či sú konzervačné látky používané v kozmetike bezpečné?

Konzervačné látky musia pred použitím prejsť prísnym hodnotením vrátane posúdenia bezpečnosti a testovania kvality. Štátne orgány regulujú oblasť konzervačných látok, aby zaistili, že budú konzervačné látky bezpečné[2].

Používanie kozmetických výrobkov, ktoré sa uvádzajú na trh, musí byť v každej situácii bezpečné. Preto musia byť pre spotrebiteľa bezpečné aj všetky ich zložky vrátane konzervačných látok.


Ako výrobcovia určujú a vyberajú konzervačné látky používané v kozmetike?

Pri rozhodovaní o tom, aké konzervačné látky sa použijú, sa zohľadňujú mnohé faktory. Výber konzervačných látok závisí od ostatných zložiek výrobku, želaného účinku, obalu výrobku, časti tela, na ktorú sa má výrobok nanášať, a tiež od správania spotrebiteľa počas používania. Aby bol konzervačný účinok optimálny, musia byť konzervačné látky bezpečné, zlučiteľné so všetkými ostatnými zložkami, rozpustné a rovnomerne rozptýlené.

Cieľom je použiť čo najmenšiu koncentráciu potrebnú na dosiahnutie optimálnej účinnosti a zároveň sa vyhnúť akýmkoľvek problémom spojeným s bezpečnosťou konkrétnej konzervačnej látky.

Vzhľadom na rôzne druhy výrobkov a odlišné potreby spotrebiteľov môže byť na zabránenie kontaminácii výrobku a zaistenie bezpečnosti spotrebiteľov nutné použiť rôzne konzervačné látky v rôznych koncentráciách. Pri výbere úspešného systému konzervácie sú potrebné skúsenosti a znalosti o vzájomnom pôsobení medzi konzervačnými látkami a ďalšími zložkami prípravku. Typy konzervačných látok a ich účinná koncentrácia sú dané zložením výrobku a jeho zamýšľaným použitím.


Čo je „paleta“ konzervačných látok pre kozmetické výrobky a prečo je dôležité mať širokú škálu konzervačných prísad?

Paleta konzervačných látok pre kozmetické výrobky je škála dostupných prísad, ktoré dokážu regulovať množenie mikróbov v kozmetických výrobkoch. Na to, aby boli všetky druhy výrobkov náležite chránené pred kontamináciou a aby sa zaistila bezpečnosť spotrebiteľov, je potrebná rôznorodá paleta dostupných konzervačných látok. Rôzne konzervačné látky pôsobia rôznym spôsobom, a preto musia mať tvorcovia prípravkov k dispozícii širokú škálu konzervačných látok, aby mohli pre jednotlivé druhy výrobkov zvoliť primeraný systém konzervácie.


Ako sú kozmetické výrobky vystavené mikróbom?

Mikróbom sa darí v mokrom, vlhkom, teplom a tmavom prostredí. Mnohé kozmetické výrobky sú vyrobené na báze vody a zvyčajne sa uchovávajú a používajú pri izbovej teplote v mokrom a vlhkom domácom prostredí (napr. v kúpeľni), čo zvyšuje možnosť kontaminácie. Mikróby sa okrem toho môžu dostať do výrobkov, ktoré spotrebitelia opakovane používajú, pri ich nanášaní. Ako príklad môžeme uviesť pleťový krém predávaný v širokom tégliku a nanášaný končekmi prstov.


Ako výrobcovia zabezpečia, že výrobok bude primerane konzervovaný?

Konzervačné látky sa v kozmetických výrobkoch bezpečne používajú už celé desaťročia. Výrobcovia kozmetických výrobkov sú povinní zabezpečiť, aby konzervačné látky boli bezpečné a účinné.

Na stanovenie účinnosti zvoleného systému konzervácie je potrebné v každej fáze vývoja kozmetického prípravku a následne aj na hotových výrobkoch naplnených do konečných obalov vykonať testy. Týmito testami sa zabezpečí, že výrobok spĺňa regulačné požiadavky na zaistenie bezpečnosti spotrebiteľov.


Aké druhy kozmetických výrobkov musia obsahovať konzervačné látky?

Kozmetické výrobky s vysokým obsahom vody, ako sú napríklad krémy a pleťové mlieka, riasenky alebo tekuté kontúrovacie linky musia obsahovať konzervačné látky, aby zostali v dobrom stave a bezpečné na použitie. Výrobky, ktoré pôsobia konzervačne sami osebe (teda výrobky, v ktorých sa z dôvodu ich zloženia nemôžu baktérie množiť) nemusia obsahovať konzervačné látky, pokiaľ nie je pravdepodobné, že by v dôsledku ich používania spotrebiteľom mohlo dôjsť k množeniu mikróbov. Napríklad, ak rúže alebo líčidlá, ktoré sa používajú opakovane, neobsahujú konzervačnú látku proti hubám, môže na ich povrchu vyrásť pleseň.


Ako sa konzervujú výrobky označené ako „prírodné“ alebo „bio“?

Bez ohľadu na osobitné marketingové tvrdenia alebo označenia, či na to, čo je uvedené na etikete, musia byť všetky kozmetické výrobky primerane konzervované a testované. Je to dôležité najmä v prípade výrobkov s obsahom vody (alebo „aquy“), ktorá je uvedená na etikete výrobku, pretože mikróbom sa darí vo vlhkých podmienkach.

Výnimkou nie sú ani „prírodné“ či „bio“ kozmetické výrobky, ktoré musia prejsť testami v rovnakej miere, aby sa zabezpečilo, že sú primerane konzervované a také bezpečné pre spotrebiteľa ako ktorýkoľvek iný kozmetický výrobok.


Čo by sa stalo, keby kozmetické výrobky neobsahovali konzervačné látky?

Bez konzervačných látok by kozmetický výrobok predstavoval pre spotrebiteľa riziko, mal by veľmi obmedzený čas použiteľnosti a ľahko by sa znehodnotil. Výrobky s vysokým obsahom vody by bolo nutné meniť v priebehu týždňa alebo ešte skôr. Podobne ako v prípade rýchlo sa kaziacich potravín by sa čas použiteľnosti nekonzervovaných kozmetických výrobkov mohol dať predĺžiť chladením. Ale ani potom by kvalitu mnohých výrobkov nebolo možné zaručiť.Vypracovala: Pracovná skupina ICCR pre konzerváciu kozmetických výrobkov


 

[1] Medzi huby patria napríklad kvasinky a plesne.

[2] Ďalšie informácie sú uvedené v prílohe 1.