Návštevnosť nadstavbových poradní zdravia na RÚVZ Tlačiť E-mail

 Návštevnosť základnej poradne zdravia od 1.1.2018 do 31.12.2018

typ poradne

vyšetrenie

muži

ženy

Spolu

Základná poradňa

základné 1. vyšetrenie

1546

2849

4395

kontrolné vyšetrenie

1109

2416

3525

Vyšetrenie rizika kardiovaskulárnych chorôb

základné 1. vyšetrenie

698

1413

2111

kontrolné vyšetrenie

431

1203

1634Návštevnosť nadstavbových poradní od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

Názov poradne

 

Počet

Poradňa zdravej výživy

Počet klientov novo evidovaných v sledovanom roku

1380

Celkový počet klientov, ktorým bolo poskytnuté odb. poradenstvo v sledovanom roku

2240

Počet návštev

2341

Poradňa optimalizácie pohybovej aktivity

Počet klientov novo evidovaných v sledovanom roku

473

Celkový počet klientov, ktorým bolo poskytnuté odborné poradenstvo v sledovanom roku

929

Počet návštev

5129

Poradňa odvykania od fajčenia

Počet klientov novo evidovaných v sledovanom roku

495

Celkový počet klientov, ktorým bolo poskytnuté odborné poradenstvo v sledovanom roku

723

Počet návštev

851

Poradňa podpory psychického

zdravia

Počet klientov novo evidovaných v sledovanom roku

36

Celkový počet klientov, ktorým bolo poskytnuté odborné poradenstvo v sledovanom roku

53

Počet návštev

53

Poradňa pre deti a mládež

Počet klientov novo evidovaných v sledovanom roku

294

Celkový počet klientov, ktorým bolo poskytnuté odborné poradenstvo v sledovanom roku

294

Počet návštev

294

Poradňa ochrany a podpory

zdravia pri práci

Počet klientov novo evidovaných v sledovanom roku

897

Celkový počet klientov, ktorým bolo poskytnuté odborné poradenstvo v sledovanom roku

894

Počet návštev

1086

Poradňa nefarmakologického ovplyvňovania TK

Počet klientov novo evidovaných v sledovanom roku

426

Celkový počet klientov, ktorým bolo poskytnuté odborné poradenstvo v sledovanom roku

787

Počet návštev

1634

Poradňa protidrogová a  HIV/AIDS

Počet klientov novo evidovaných v sledovanom roku

538

Celkový počet klientov, ktorým bolo poskytnuté odborné poradenstvo v sledovanom roku

734

Počet návštev

814

Poradňa

pre HBsAg

pozitívne rodiny

Počet klientov novo evidovaných v sledovanom roku

46

Celkový počet klientov, ktorým bolo poskytnuté odborné poradenstvo v sledovanom roku

160

Počet návštev

71

Poradňa pre tehotné a dojčiace matky

Počet klientov novo evidovaných v sledovanom roku

10

Celkový počet klientov, ktorým bolo poskytnuté odborné poradenstvo v sledovanom roku

10

Počet návštev

22