Návštevnosť nadstavbových poradní zdravia na RÚVZ Tlačiť E-mail

Návštevnosť základnej poradne zdravia od 1.1.2016 do 31.12.2016

typ poradne

vyšetrenie

muži

ženy

spolu

Základná poradňa

základné 1. vyšetrenie

2014

3732

5743

kontrolné vyšetrenie

1255

3063

4318

Vyšetrenie rizika kardiovaskulárnych chorôb

základné 1. vyšetrenie

722

1537

2259

kontrolné vyšetrenie

606

1607

2213

 

 

Návštevnosť nadstavbových poradní od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016

Názov poradne

 

Počet

Poradňa zdravej výživy

Počet klientov novo evidovaných v sledovanom roku

2088

Celkový počet klientov, ktorým bolo poskytnuté odb. poradenstvo v sledovanom roku

3307

Počet návštev

3492

Poradňa optimalizácie pohybovej aktivity

Počet klientov novo evidovaných v sledovanom roku

848

Celkový počet klientov, ktorým bolo poskytnuté odborné poradenstvo v sledovanom roku

1385

Počet návštev

4340

Poradňa odvykania od fajčenia

Počet klientov novo evidovaných v sledovanom roku

1056

Celkový počet klientov, ktorým bolo poskytnuté odborné poradenstvo v sledovanom roku

1040

Počet návštev

1066

Poradňa podpory psychického

zdravia

Počet klientov novo evidovaných v sledovanom roku

66

Celkový počet klientov, ktorým bolo poskytnuté odborné poradenstvo v sledovanom roku

158

Počet návštev

158

Poradňa pre deti a mládež

Počet klientov novo evidovaných v sledovanom roku

20

Celkový počet klientov, ktorým bolo poskytnuté odborné poradenstvo v sledovanom roku

392

Počet návštev

2

Poradňa ochrany a podpory

zdravia pri práci

Počet klientov novo evidovaných v sledovanom roku

1244

Celkový počet klientov, ktorým bolo poskytnuté odborné poradenstvo v sledovanom roku

1530

Počet návštev

1963

Poradňa nefarmakologického ovplyvňovania TK

Počet klientov novo evidovaných v sledovanom roku

728

Celkový počet klientov, ktorým bolo poskytnuté odborné poradenstvo v sledovanom roku

1554

Počet návštev

2928

Poradňa protidrogová a  HIV/AIDS

Počet klientov novo evidovaných v sledovanom roku

943

Celkový počet klientov, ktorým bolo poskytnuté odborné poradenstvo v sledovanom roku

1025

Počet návštev

1326

Poradňa

pre HBsAg

pozitívne rodiny

Počet klientov novo evidovaných v sledovanom roku

292

Celkový počet klientov, ktorým bolo poskytnuté odborné poradenstvo v sledovanom roku

303

Počet návštev

317

Poradňa pre tehotné a dojčiace matky

Počet klientov novo evidovaných v sledovanom roku

22

Celkový počet klientov, ktorým bolo poskytnuté odborné poradenstvo v sledovanom roku

22

Počet návštev

96

Poradňa genetickej toxikológie

pre prevenciu rakoviny

 

Počet klientov novo evidovaných v sledovanom roku

201

Celkový počet klientov, ktorým bolo poskytnuté odborné poradenstvo v sledovanom roku

246

Počet návštev

48

Poradňa  očkovania

Počet klientov novo evidovaných v sledovanom roku

138

Celkový počet klientov, ktorým bolo poskytnuté odborné poradenstvo v sledovanom roku

138

Počet návštev

138

Poradňa  hubárska

Počet klientov novo evidovaných v sledovanom roku

10

Celkový počet klientov, ktorým bolo poskytnuté odborné poradenstvo v sledovanom roku

84

Počet návštev