Informácia o nevyhovujúcom výrobku Nestlé – nemliečna kaša osemzrnná Tlačiť E-mail
Piatok, 15 Apríl 2016 07:12

Dňa 14. 4. 2016 bolo Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Rýchlym výstražným systémom pre potraviny a krmivá (RASFF) zaslané výstražné oznámenie Českej republiky č. 2016.0444 o nevyhovujúcom výrobku – Nestlé – nemliečna kaša osemzrnná, 250 g, od ukončeného 6. Mesiaca, výrobné číslo: L53030291, dátum minimálnej trvanlivosti: 04/2017, výrobca: Nestle Espana S.A., La Penilla de Canyon, Cantabria, Španielsko, predajca v Českej republike: DM drogerie Markt s.r.o..

Vo výrobku bol laboratórnou analýzou Státní zemědělské a potravinářské inspekce, Odbor zkušební laboratoře inspektorátu v Prahe zistený obsah atropínu v množstve 7,9 mikrogramu na kilogram, pričom prípustný limit podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1881/2006 z 19. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách je 1 mikrogram na kilogram.

Česká republika v predmetnom oznámení RASFF zároveň informovala, že v ČR sa predmetný výrobok sťahuje z trhu, ďalšie šetrenia stále prebiehajú a distribučný zoznam bude poskytnutý hneď, ako to bude možné. Ostatné šarže predmetného výrobku zistené v sklade boli zadržané. Prevádzkovateľ DM drogerie Markt s.r.o. vykoná analýzy na zistenie atropínu a skopalamínu pred ich umiestnením na trh.

Po komunikácii Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky so spoločnosťou Nestlé Slovensko s.r.o., Košovská cesta 11, 971 27 Prievidza, bola dnes o 13,07 hod. Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zaslaná informácia Nestlé Slovensko s.r.o. pre odberateľov predmetného výrobku v Slovenskej republike a distribučný zoznam.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ihneď nariadil vykonanie kontrol miestne príslušnými regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v prevádzkach podľa obdržaného distribučného zoznamu na zabezpečenie stiahnutia predmetného výrobku z trhu Slovenskej republiky.

Keďže sa uvedený výrobok môže nachádzať v obchodnej sieti na území Slovenskej republiky, odporúčame spotrebiteľom, aby výrobok nekupovali, už zakúpený výrobok nepoužívali a prípadne ho vrátili späť do miesta predaja.

 

nestle01

nestle02