Národný akčný plán v prevencii obezity na roky 2015-2025

Národný akčný plán v prevencii obezity na roky 2015-2025 (pdf)