Programy a projekty úradov verejného zdravotníctva v Slovenskej republike odpočet plnenia k 31.12.2015

Programy a projekty úradov verejného zdravotníctva v Slovenskej republike odpočet plnenia k 31.12.2015 (pdf)