Nebezpečný kozmetický výrobok 17.12.2015 Tlačiť E-mail
Piatok, 18 December 2015 11:36

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických  výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásil do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolný  orgán v Rumunsku.


Ide o nasledujúce výrobky:1. hlásenie č. 1641/ 15

názov: MASCARA

značka: CANTARE

výrobná dávka: 05150141

typy výrobkov: 2000 LASH 100 % MASCARA SENSITIVE X4

                           2000 LASH 100 % MASCARA ULTRA LONG X3

                           2000 LASH 100 % MASCARA CURLY X3

                           2000 LASH 100 % MASCARA EXTRA VOLUME X3

čiarový kód: 5904215400141

krajina pôvodu: neuvedená

výrobca: Editt Cosmetics 05-090 Raszyn, Falenty Nowe ul. Falencka 1a, Raszin, Poland

popis: 9 ml, plastová tuba rôznych farieb: Sensitive – modrá, fialová tuba, Curly – zelená tuba , Ultra Long – oranžová tuba, Extra Volume – neónovo oranžová tuba, viď obrázok

1641_foto

Podľa zoznamu zložiek sa vo vyššie uvedených výrobkoch nachádza látka isobutylparaben, čo je v rozpore s prílohu č. 2 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov, položka č. 1375) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov.Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj v Slovenskej republike.

 

Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie -  

(http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/alerts/main/index.cfm?event=main.listNotifications).


S pozdravom

prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH

hlavný hygienik Slovenskej republiky