Úrad verejného zdravotníctva SR reaguje na informácie, ktoré odzneli v médiách, týkajúce sa zatepľovania budov Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Streda, 28 Október 2015 11:40

Verejnosť bola v uplynulom týždni prostredníctvom médií informovaná o zatepľovaní bytov, a s tým súvisiacimi zdravotnými ťažkosťami. V médiách odzneli tvrdenia, že ÚVZ SR vydal varovanie, resp. varuje verejnosť, že v zateplených bytoch môžu vyrásť astmatici a pod.

Úrad verejného zdravotníctva SR nevydal žiadne varovanie pre obyvateľov SR! Na stránke ÚVZ SR nebolo uverejnené ani nebolo vypracované žiadne stanovisko s varovaním obyvateľov pred zatepľovaním domov ani v súvislosti so zvýšeným rizikom ohrozenia zdravia obyvateľov zateplených budov. Úlohou orgánov je ochrana verejného zdravia a prevencia pred rizikami, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s nedodržiavaním požiadaviek na kvalitu vnútorného prostredia budov. Kompetencie sú dané legislatívou na ochranu verejného zdravia a v zmysle legislatívy je potrebné v budovách dodržiavať aj požiadavky na tepelno-vlhkostnú mikroklímu a potrebnú výmenu vzduchu formou vetrania, aby bola dodržaná kvalita vnútorného prostredia budov.

K medializovaným informáciám uvádzame nasledovné odborné vysvetlenie: Je všeobecne známa skutočnosť, že pri domoch nezateplených bola väčšia prirodzená cirkulácia vzduchu, ale aj väčší únik tepla. Preto ľudia v snahe zabrániť týmto únikom tepla, v snahe usporiť energiu a aj usporiť peniaze začali domy zatepľovať. Tým sa znížila ich priedušnosť a vo vnútornom prostredí sa začali hromadiť škodlivé látky. Ale tieto sa nachádzajú vo väčších koncentráciách aj v budovách nezateplených, keď ľudia nedodržiavajú princíp výmeny vzduchu. Teda nemožno povedať, že budova zateplená zvýši riziko ochorení, to si spôsobujú ľudia svojimi aktivitami a keď nedostatočne vetrajú.

Čo sa týka zdravotných rizík: Plesne vznikajú pri vhodnej kombinácií vlhkosti a tepla. Ich nárast býva spôsobený aj nedostatočným vetraním, pričom plesne vznikajú tak v zateplených, ako aj nezateplených domoch. Súvisí to so správaním obyvateľov, ich aktivitami a najmä ich nedostatočným vetraním vnútorných priestorov. Preto bol zdôraznený význam vetrania, lebo ho môžu ovplyvniť samotní obyvatelia budov.