Programy a projekty úradov verejného zdravotníctva v Slovenskej republike odpočet plnenia k 30.06.2015

Programy a projekty úradov verejného zdravotníctva v Slovenskej republike odpočet plnenia k 30.06.2015 (pdf)