Informácia o výskyte škodlivého výrobku – Ortuť v mrazenom Black Marlin (Tetrapturus albidus) steaku – sviečková zo Španielska PDF Tlačiť E-mail
Streda, 18 Február 2015 07:40

Dňa 13. 2. 2015 bolo Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR") zaslané výstražné oznámenie Rýchleho výstražného systému pre potraviny a krmivá (RASFF) Českej republiky č. 2015.0150 – Ortuť v mrazenom Black Marlin (Tetrapturus albidus) steaku – sviečková zo Španielska. Názov výrobku: BLACK MARLIN STEAK – SVIEČKOVÁ, hlbokozmrazená, 350 g, značka výrobku: KIMBEX, dátum min. trvanlivosti: 30/04/2015, výrobné číslo: L1202, EAN kód: 8594007800968, pôvod: Španielsko, výrobca: Kimbex s.r.o., Salounova 40, 703 00 Ostrava – Vítkovice, Česká republika, dodávateľ: Maravilla Congelados, s.a., ES 12.08928/PO, Lonja Grandes Peces y Gajura, of. 15, Vigo – Pontevedra, Spain.
V predmetnom výrobku bol laboratórnou analýzou stanovený obsah ortuti 1,9 mg/kg (max. limit podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1881/2006, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách je 1 mg/kg). V Českej republike bol predmetný výrobok na základe uvedených zistený stiahnutý z trhu.
Zároveň v produkte pod názvom BLACK MARLIN SIRLOIN STEAK, názov produktu na obale: black marlin tenderloin Makaira spp., hlbokozmrazená, 350 g, značka výrobku: KIMBEX, dátum min. trvanlivosti: 30/06/2015, výrobné číslo: L0904,EAN kód: 8594007800968, pôvod: Španielsko, výrobca: Kimbex s.r.o., Salounova 40, 703 00 Ostrava – Vítkovice, Česká republika, dodávateľ: Comercial Pernas, s.l., C/Coruna 24-1A, Vigo - Pontevedra, Spain, bol laboratórnou analýzou stanovený obsah ortuti 1,4 mg/kg.
Podľa informácie SZPI v ČR úradné kontroly u predajcov ukázali prítomnosť ťažkých kovov v mrazenom BLACK MARLIN. Sú tiež ďalšie výrobné dávky (L2708, L2908, L1710), ktoré sú zo suroviny zo spoločnosti Maravilla a Comercial Pernas (L0209), ktoré boli distribuované do Slovenskej republiky do spoločnosti METRO Cash&Carry SR s.r.o.. Podľa informácií Českej republiky všetky výrobky z uvedených surovín budú stiahnuté z trhu a zlikvidované.
V nadväznosti na vyššie uvedené, nakoľko niektoré zariadenia spoločného stravovania si nakupujú potraviny aj v predajniach METRO Cash&Carry SR s.r.o., ÚVZ SR požiadal regionálne úrady verejného zdravotníctva v Slovenskej republike, aby sa pri výkone kontrol v zariadeniach spoločného stravovania zamerali aj na výskyt predmetného nevyhovujúceho výrobku a overili jeho stiahnutie z trhu.


01

02

prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky

Posledná úprava Streda, 18 Február 2015 07:47