Programy a projekty úradov verejného zdravotníctva v Slovenskej republike odpočet plnenia k 31.12.2014

Programy a projekty úradov verejného zdravotníctva v Slovenskej republike odpočet plnenia k 31.12.2014 (pdf)