Programy a projekty úradov verejného zdravotníctva v Slovenskej republike odpočet plnenia k 30.06.2014

Programy a projekty úradov verejného zdravotníctva v Slovenskej republike odpočet plnenia k 30.06.2014 (pdf)