Zdravie 2020 – docieliť zdravie a rozvoj v dnešnej Európe Tlačiť E-mail

Zdravie 2020 – docieliť zdravie a rozvoj v dnešnej Európe

Zsuzsanna Jakab and Agis D. Tsouros


Úvod

Zdravie a blaho (wellbeing) patria medzi univerzálne ľudské ciele, ktoré sa v súčasnosti považujú za zásadné ľudské práva; hlavné zložky spravodlivého ľudského, ekonomického a sociálneho rozvoja; a zdroj každodenného života. Tieto ciele sa stále viac považujú za rozhodujúce pre ľudský rozvoj a bezpečnosť. Zdravie nevidíme už len ako jednoduché konzumné predmety na financovanie, ale považujeme ho za určitý majetok, ktorý je potrebné rozvíjať a spravodlivo zlepšovať a aj za pozitívny pojem, pričom sa zdôrazňujú sociálne a osobné zdroje, ako aj telesná kapacita.

Zdravie 2020 – docieliť zdravie a rozvoj v dnešnej Európe (pdf)