Doplnok informácii o vysokých hodnotách ťažkých kovov vo výživových doplnkoch „ajurvedskej medicíny“ Tlačiť E-mail
Streda, 09 Apríl 2014 08:11

V nadväznosti na informáciu od Belgickej liekovej agentúry o vysokých hodnotách (niekoľkonásobne presahujúcich maximálne povolené limity) ťažkých kovov – arzén, kadmium, ortuť a olovo vo výživových doplnkoch „ajurvedskej medicínyzverejnenú na webovej stránke Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky dňa 4. 4. 2014, uvádzame, že výsledky laboratórneho vyšetrenia na ťažké kovy uvedené v Prílohe 1 nasledovných výrobkov: Septilin (Himalaya), Fortege (Alarsin), Rumalaya forte (Himalaya), Pachak Munakka (Gita), Septillin (Himalaya), Trifla Churna (Gita), Fortege alarsin, Trikatu (Himalaya), Triphala churna (Dabur), Abipattikar caps (Surya), Avipattikar churna (Dabur), Sitopaladi churna (Dabur), Amastha (mpil) 250 g, Sitopaladi churna (Zandu), Trifala (Surya), Energic‐31 (Ayurved vikas sansthan), Vandevi (Kinjin), Maharishi amrit kalash 4 (Maharishi),  LIV.52 (Himalaya),  Abana (Himalaya), Herbolax (Himalaya), Chyavanprash (Zandu), Livomyn (Charak), Kumaryasava (Gurukul), Ghee bio‐boter (Finck naturkost), Gamat (Rojam industries), Breathe Eazy (Pankajakasthuri), vyhovujú požiadavkám Nariadenia Komisie (ES) č. 629/2008 z 2. júla 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1881/2006, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách.


prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH

hlavný hygienik Slovenskej republikyPríloha: Príloha 1 (pdf)