Informácia o o nevyhovujúcom výrobku výživový doplnok TRIBU Tlačiť E-mail
Štvrtok, 03 Apríl 2014 11:49

tribu_sDňa 31. 3. 2014 bolo Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Rýchlym výstražným systémom pre potraviny a krmivá (RASFF) zaslané oznámenie č. 2014.0422 –o nevyhovujúcom výrobku – výživový doplnok TRIBU,  výrobca: EXTRIFIT s.r.o., Dolní Újezd 672, Dolní Újezd 56961 Česká Republika, dovozca do SR: DAFIT s.r.o., Dobronícka 778, 148 00 Praha 4, balenie: plastová dóza (100 kapsúl), váha: 39,5 g, dátum spotreby: 23.7.2016.   

Na základe distribučného listu k hláseniu bol výrobok dodaný v rámci SR do spoločností: EastLabs.biz s.r.o., Solivarská 28, 080 05 Prešov, GDP s.r.o., kpt. Nálepku 20, 071 01 Michalovce a NUTRIUS s.r.o., Ľanová 2, 821 01 Bratislava.

Výrobok nevyhovuje z hľadiska prítomnosti nepovolenej látky androstendion.

V nadväznosti na uvedené odporúčame spotrebiteľom, aby predmetnú potravinu nekupovali, už zakúpený výrobok nekonzumovali a vrátili ho späť do miesta predaja.

prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH

hlavný hygienik Slovenskej republiky

tribu 

Posledná úprava Piatok, 04 Apríl 2014 08:16