Informácia o nevyhovujúcom výrobku - kovová škrabka na zemiaky, výrobca Tarmex PDF Tlačiť E-mail
Pondelok, 03 Február 2014 12:44

Dňa 15. 1. 2014 bolo Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Rýchlym výstražným systémom pre potraviny a krmivá (RASFF) zaslané oznámenie č. 2013.1688 –o nevyhovujúcom výrobku Kovová škrabka na zemiaky, výrobca Tarmex, ul. Komandosov 3, Bydgosvz, 85-549 Poland, dodávateľ: Hurtownia AGD Radosław Czana „RADCO" Bielkso-Biała ul. Janowicka 222, čiarový kód 5905402000038.

Výrobok nevyhovuje požiadavkám nariadenia EP a Rady (ES) č. 1935/2004 z 27. Októbra 2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami a o zrušení smerníc 80/590/EHS a 89/109/EHS z hľadiska presiahnutia množstva niklu.
Výrobok je v Slovenskej republike distribuovaný prostredníctvom dodávateľov Robert Greguš, Skalité 1111, 023 14 a Rudolf Vyskoc, Skalité 1003, 023 14 a predaj uskutočňovaný prevádzkou Obchodné centrum Extreme, Dukelská 54, Giraltovce.
V nadväznosti na uvedené odporúčame spotrebiteľom, aby predmetný výrobok nekupovali, už zakúpený výrobok nepoužívali, prípadne ho vrátili späť do miesta predaja.

prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky

skrabka