Praktická forma Očkovacieho kalendára na rok 2017 Tlačiť E-mail

kalendar2017

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v spolupráci so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, a.s., prinášajú pre verejnosť praktickú formu Očkovacieho kalendára na rok 2017 s cieľom podporiť prevenciu a zvýšiť zdravotné uvedomenie občanov.


Vzhľadom na to, že očkovanie sa v posledných rokoch stáva diskutovanou témou najmä v radoch rodičov, očkovací kalendár je spoľahlivým zdrojom základných informácií o jednotlivých druhoch očkovania.


Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., budú v druhom štvrťroku 2017 distribuovať praktickú formu Očkovacieho kalendára na rok 2017 verejnosti prostredníctvom svojich regionálnych pobočiek a vložením očkovacieho kalendára do informačného balíčka, ktorý dostanú rodičky v pôrodniciach pri narodení dieťaťa.


 

Informácie o očkovaní, ako aj samotný Očkovací kalendár na rok 2017 sú prístupné aj v elektronickej verzii na internetovej stránke Úradu verejného zdravotníctva SR, Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. (www.vszp.sk) a regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR.


Prehľad očkovaní je vypracovaný v súlade s § 5 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení vyhlášky MZ SR č. 544/2011 Z. z.


Úrad verejného zdravotníctva SR a Všeobecná zdravotná poisťovňa = spoločné kroky k podpore prevencie.