Štátna tajomníčka pre zdravotníctvo Bosny a Hercegoviny na pôde Úradu Tlačiť E-mail
Piatok, 20 September 2013 00:00

Úrad verejného zdravotníctva SR navštívila dňa 19. 9. 2013 delegácia expertov verejného zdravotníctva pod vedením štátnej tajomníčky pre zdravotníctvo Bosny a Hercegoviny dr. med. Draženky Malićbegović. Prijatie sa uskutočnilo v rámci projektu reformy verejného zdravotníctva Bosny a Hercegoviny, s cieľom zdieľať skúsenosti v rámci postavenia a funkcie verejného zdravotníctva v krajine, medzinárodných zdravotných predpisov WHO, oblasti prenosných ochorení a systému rýchleho varovania EWRS.

Štátnu tajomníčku pre zdravotníctvo a delegáciu expertov Bosny a Hercegoviny prijal hlavný hygienik SR prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH, ktorý predstavil históriu, postavenie, funkcie a národné programy Úradu verejného zdravotníctva SR, 36 regionálnych úradov ako aj samotné poslanie a zabezpečenie fungovania verejného zdravotníctva pre občanov v podmienkach SR a vyplývajúce z postavenia členského štátu EÚ.

V ďalšej časti rokovania boli bosnianskej delegácii predstavené odborné problematiky, ktoré prezentovali experti ÚVZ SR, na témy Organizácia verejného zdravotníctva v SR; Implementácia IHR WHO v SR; EWRS – praktická aplikácia a využitie; Bezpečnosť potravín – RASFF.

Štátna tajomníčka dr. med. Draženka Malićbegović vo svojom príhovore poďakovala hlavnému hygienikovi SR za prijatie na vysokej odbornej úrovni, za nové a zaujímavé poznatky, výmenu skúseností v oblasti verejného zdravotníctva a vyjadrila nádej pre ďalšiu možnú spoluprácu medzi inštitúciami v aktuálnych problematikách verejného zdravotníctva.


IMG_1249

IMG_1186

IMG_1166