Správa z opakovanej mimoriadnej cielenej kontroly zameranej na dodržiavanie hygienických požiadaviek v „ázijských reštauráciách" v Slovenskej republike Tlačiť E-mail
Správy z úradných kontrol a ŠZD za rok 2012
Piatok, 26 Júl 2013 10:20

Správa z opakovanej mimoriadnej cielenej kontroly zameranej na dodržiavanie hygienických požiadaviek v „ázijských reštauráciách" v Slovenskej republike (pdf)