Programy a projekty úradov verejného zdravotníctva v Slovenskej republike odpočet plnenia k 30.06.2013

Programy a projekty úradov verejného zdravotníctva v Slovenskej republike odpočet plnenia k 30.06.2013 (pdf)