Informácia o výskyte škodlivého výrobku – hrnček keramický – „Kubek Ceramiczny“ PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Streda, 17 Júl 2013 06:52

Dňa 15. 5. 2013 odobrali pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici v rámci výkonu úradnej kontroly v predajni ,,1001 drobností", Horná 47, Banská Bystrica, vzorku keramického výrobku: HRNČEK KERAMICKÝ - na nálepke označené: KUBEK CERAMICZNY art. nr. HD 9186; čiarový kód: 5904543072478, výrobca: Wyprodukowano w Chinach, HEMAR Berdowski i Konsik Sp. J. UL. Waryiskiego 28, 66-400 GORZOW WLKP. Na ďalšej nálepke uvedené: Názov: HRNČEK, Krajina pôvodu: Čína, Distribútor: Oliver Škopec.

Vzorka bola laboratórne vyšetrená v akreditovanom Špecializovanom laboratóriu RÚVZ so sídlom v Poprade, pričom hrnček v parametri obsah kadmia a olova vo výluhu vzorky do 4% kyseliny octovej za podmienok testu nespĺňa požiadavky platnej legislatívy.

 

Uvedený výrobok v celkovom počte 48 ks distribuoval Oliver Škopec, Energetikov 200/16, 971 01 Prievidza, do vlastných predajní:

1001 Drobností, Horná 47, Banská Bystrica,

-  1001 Drobností, Štefana Moyzesa, Žiar nad Hronom,

-  1001 Drobnosti, A. Hlinku, Prievidza.
 

Distribútorovi predmetného výrobku bolo uložené opatrenie podľa § 19 ods. 1 zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov – zabezpečiť stiahnutie predmetného výrobku z distribučnej siete a zabezpečiť informovanie spotrebiteľov o zdravotnej škodlivosti výrobku vo všetkých predajniach, kde bol výrobok distribuovaný.
 

Keďže sa uvedený výrobok ešte môže nachádzať v obchodnej sieti na území Slovenskej republiky, odporúčame spotrebiteľom, aby výrobok nekupovali, už zakúpený výrobok nepoužívali a prípadne ho vrátili späť do miesta predaja.prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH

hlavný hygienik Slovenskej republiky

hrncek_kubek