Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk podprahovej zákazky Tlačiť E-mail
Zákazky podľa §9 ods. 9

Postupom podľa § 44 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov podprahovej zákazky na dodávku zemného plynu.


Predmet obstarávania:
„Dodávka zemného plynu“ 

Druh metódy:  podprahová zákazka

Dátum zverejnenia výzvy: 21.3.2013

Číslo zverejnenia: 04258 - WYT vo Vestníku č. 057/2013

Identifikácia úspešného uchádzača s uvedením dôvodov úspešnosti ponuky:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ,Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Cena v € s DPH za 1MWh vrátane prepravy a všetkých poplatkov okrem distribúcie a spotrebnej dane:  35,97 € s DPH / MWh                                                                                   

Ich ponuka sa stala úspešnou z dôvodu predloženia najnižšej ceny, ktorá bola jediným hodnotiacim kritériom.

Poradie uchádzačov:

1. Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ,Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava

2. Energie2, a.s., Lazaretská  3a, 811 08 BratislavaVypracovala: Ida Olšová

V Bratislave dňa: 22.5.2013