Rokovanie s predstaviteľom Veľvyslanectva Bulharskej republiky Tlačiť E-mail
Utorok, 23 Apríl 2013 11:39

logo_uvzsr

Štatutárna zástupkyňa hlavného hygienika SR MUDr. Jana Hamade, PhD., prijala na pôde Úradu verejného zdravotníctva SR, dnes 22. apríla 2013 ochodno-ekonomického radcu Veľvyslanectva Bulharskej republiky pán Dinka Urumova.

Predmetom rokovania bola problematika Rámcového dohovoru o kontrole tabaku Svetovej zdravotníckej organizácie a Protokolu o eliminácii nezákonného obchodovania s tabakovými výrobkami. Rokovania sa zúčastnil aj Doc. PhDr. Robert Ochaba, PhD., MPH, kde spoločne diskutovali aj o pripravovanom návrhu novej revidovanej smernice o tabakových výrobkoch.