Hovädzí burger- prítomnosť konského mäsa PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Štvrtok, 28 Február 2013 16:08

Dňa 28. 2. 2013 bolo Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“) zaslané informačné oznámenie Rýchleho výstražného systému pre potraviny a krmivá (RASFF) – Falšovanie mrazených hovädzích burgerov z Poľska, názov výrobku: Hovädzí Burger (mrazený polotovar z hovädzieho mäsa predsmažený), značka výrobku: FVZ POLSKA, hmotnosť 2 kg, 36 ks, výrobné číslo: L551201, dátum minimálnej trvanlivosti: 21/10/2013, výrobca: FVZ Deli-Meat Polska sp. z o.o., PL 24084001 WE, Gliwicka 20, Orzesze, Poľsko.

Výrobok bol s pozitívnym výsledkom vyšetrený na prítomnosť konskej DNA (v Štátnom veterinárnom ústave v Prahe).

Predmetný výrobok bol z Českej republiky distribuovaný aj do Slovenskej republiky: BIDVEST SLOVAKIA s.r.o., Nové Mesto nad Váhom (v celkovom počte 80 kartónov).

Z národného kontaktného bodu pre RASFF v Slovenskej republike boli ÚVZ SR zaslané aj zistenia Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (RVPS) Nové Mesto nad Váhom, zo dňa 27. 2. 2012, z ktorých vyplýva, že spoločnosť BIDVEST SLOVAKIA s.r.o. vlastnými opatreniami nariadila stiahnutie predmetnej potraviny z trhu.

burger
 

Nakoľko z poskytnutého distribučného zoznamu vyplýva, že predmetný výrobok bol dodaný aj do zariadení spoločného stravovania, vrátane jedného školského zariadenia, ÚVZ SR požiadal v tejto súvislosti regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR o vykonanie kontrol v predmetných zariadeniach spoločného stravovania so zameraním sa na výskyt predmetného nevyhovujúceho výrobku a overenie jeho stiahnutia z trhu.
 

Keďže sa uvedený výrobok ešte môže nachádzať v obchodnej sieti na území Slovenskej republiky, odporúčame spotrebiteľom, aby tento výrobok nekupovali, už zakúpený výrobok nepoužívali a prípadne ho vrátili späť do miesta predaja. V prípade jeho zistenia na trhu, prípadne v zariadení spoločného stravovania môžu spotrebitelia upozorniť miestne príslušný kontrolný orgán (regionálny úrad verejného zdravotníctva).prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH

hlavný hygienik Slovenskej republiky 

Posledná úprava Piatok, 01 Marec 2013 09:10