Európsky rok občanov – rok 2013 Tlačiť E-mail
Piatok, 04 Január 2013 14:53

europsky_rok_obcana_2013Rok 2013 bol vyhlásený za „Európsky rok občanov“ s cieľom zvýšiť informovanosť občanov EÚ o ich právach, ktoré im z občianstva EÚ vyplývajú.

Vzhľadom k tomu, že občania EÚ sú často nedostatočne informovaní, cieľom Európskeho roka je zvýšiť povedomie Európanov o svojich právach a príležitostiach, ktoré sú im prostredníctvom občianstva EÚ poskytované a to najmä právo žiť a pracovať kdekoľvek v Európskej únii.

Aktivity Európskej komisie budú zamerané na vzdelávanie širokej verejnosti, najmä čo sa týka voľného pohybu občanov a ich každodenného života z hľadiska významu práv cestujúcich a spotrebiteľov, prístupu k vzdelaniu a uznávaniu kvalifikácií, k cezhraničnej zdravotnej starostlivosti a sociálnemu zabezpečeniu, ale aj k právu voliť si kandidátov vo voľbách do Európskeho parlamentu.

Myšlienka vychádza zo skutočnosti, že v roku 2013 si pripomíname 20 rokov od prijatia Maastrichtskej zmluvy – zmluvy o EÚ, v znamení jubilea vzniku občianstva EÚ.

Európsky rok občanov otvoria 10. januára 2013 v priestoroch dublinskej radnice. Otvorenie sa uskutoční v rámci oficiálneho prevzatia rotujúceho predsedníctva EÚ Írskom.


prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH

hlavný hygienik Slovenskej republiky