Účasť na konferencii strán Rámcového dohovoru o kontrole tabaku Tlačiť E-mail
Streda, 19 December 2012 12:03

fctcPhDr. Robert Ochaba, PhD., MPH, sa v dňoch 12. – 15. 11. 2012 zúčastnil ako delegát SR na 5. zasadnutí WHO Konferencie strán Rámcového dohovoru o kontrole tabaku, ktoré sa konalo v  Kórejskej republike.

Predmetom rokovania bolo očakávané prijatie Protokolu o eliminácii nelegálneho obchodovania s tabakovými výrobkami. Rokovalo sa aj o regulácii obsahu a zloženia tabakových výrobkov a záujem vzbudila aj diskusia k regulácii elektronických cigariet.

Súčasne delegáti zo 140 krajín prijali prvý protokol k Rámcovému dohovoru o kontrole tabaku, ktorého cieľom je eliminovať výskyt nelegálneho obchodu s tabakovými výrobkami (Protokol o eliminácii nelegálneho obchodovania s tabakovými výrobkami). K tejto oblasti bola zriadená pracovná skupina s cieľom identifikovať potreby jednotlivých krajín k otázke urýchlenia implementácie dohovoru o kontrole tabaku. Jednou z nadchádzajúcich úloh bude koordinácia prípravy ratifikácie Protokolu o eliminácii nelegálneho obchodovania s tabakovými výrobkami.