Predstavitelia ÚVZ SR na zasadnutiach Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) Tlačiť E-mail

ecdcV Štockholme sa v dňoch 13. – 15. 11 2012 aj za účasti RNDr. MUDr. Jána Mikasa, vedúceho odboru epidemiológie ÚVZ SR, rokovalo o aktivitách ECDC v roku 2012, o podpore imunizačného programu a významnosti očkovania proti chrípke, o hlásení vodou a potravinami prenosnými ochoreniami. Zasadnutie sa venovalo aj problematike implementácia aktivít na elimináciu tbc, plánu práce na rok 2013 a strategickom pláne aktivít ECDC na roky 2014-2020.


Súčasne sa konalo prvé zasadnutie ECDC Eurovaccine.net v dňoch 20. – 23. 11. 2012, ktoré sa venovalo problematike programom imunizácie detí, epidemiológii, akčnému plánu na elimináciu osýpok a rubeoly ako aj problematike invazívnych bakteriálnych ochorení. Súčasťou bol aj tréningový kurz ohľadne rozšírenia hlásení pre spustenie epidemiologického informačného systému a monitoring európskych vakcinačných programov.

Rokovanie prispelo k prehĺbeniu spolupráce medzi expertmi národných referenčných laboratórií a expertmi na imunizáciu v rámci EÚ, upevnenie pozície a zviditeľnenie SR v boji s infekčnými ochoreniami. V roku 2012 sa program zameriava na elimináciu osýpok a rubeoly.

V rámci ÚVZ SR je zriadené Národné referenčné centrum pre morbili, rubeolu a parotitídu, ktoré je intenzívne zapojené do programu eliminácie osýpok a rubeoly.