Účasť expertov ÚVZ SR pre oblasť potravín a bezpečnosti potravín na zasadnutiach európskych pracovných skupín Tlačiť E-mail

Predstavitelia Odboru hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov ÚVZ SR sa zúčastnili zasadnutí pracovných skupín v Bruseli a Paríži ohľadne prípravy harmonizovanej legislatívy pre oblasť aróm do potravín.

 

V polovici mesiaca november 2012 zasadala v Bruseli pracovná skupina expertov Kódexového výboru pre potraviny na osobitné výživové účely aj za aktívnej účasti predstaviteľov Úradu verejného zdravotníctva SR kde hlavným bodom programu bolo zosúladenie spoločných princípov pre zdravotnú bezpečnosť potravín na osobitné výživové účely a ochranu zdravia na celosvetovej báze.

Rovnako sa v Bruseli uskutočnilo zasadnutie pracovnej skupiny expertov Stáleho výboru Európskej komisie pre toxikologickú bezpečnosť potravín, kde sa zamerali na problematiku potravín pre dojčatá a malé deti, ovocia, potraviny živočíšneho pôvodu, ryby a rybacie výrobky.