Informácia pre občanov Slovenskej republiky Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Štvrtok, 29 November 2012 09:55

 V nadväznosti na Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č.: OLP/7356/2012 zo dňa 9. 10. 2012, týkajúce sa uvoľnenia dovozu na trh Slovenskej republiky liehovín s obsahom alkoholu najmenej 20 % a viac vyrobených v Českej republike, odporúčame občanom Slovenskej republiky venovať liehovinám pri ich kúpe zvýšenú pozornosť.

Liehoviny v spotrebiteľských obaloch, ktoré boli:

  • vyrobené alebo dovezené na trh do 31. 12. 2011 možno považovať za bezpečné

  • vyrobené a dovezené od 1. 1. 2012 do 27. 9. 2012 musia byť označené zelenou páskou (nálepkou) pre rozlíšenie ich bezpečnosti

2370298

  • vyrobené a dovezené po 27. 9. 2012 musia byť na každej fľaši označené číslom šarže a dátumom výroby.

Dátum na kolkovej známke liehoviny nie je totožný s dátumom výroby liehoviny!.

Ak liehoviny nie sú riadne označené, s ohľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia odporúčame spotrebiteľom takéto liehoviny nekonzumovať.

Bezpečnosť liehovín vyrobených v Českej republike od 1. 1. 2012 si možno overiť na webovej stránke www.bezpecneliehoviny.sk alebo na webovej stránke ÚVZ SR – www.uvzsr.sk – Informácie – „Doklady liehovín z ČR“, na základe tam vložených dokladov o pôvode liehovín.prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH

hlavný hygienik Slovenskej republiky