Legislatíva verejného zdravotníctva PDF Tlačiť E-mail

Zákony


Hygiena životného prostredia



Hygiena detí a mládeže a podpory zdravia obyvateľstva
 



Preventívne pracovné lekárstvo



Ochrana zdravia pred žiarením 



Epidemiológia

 


Hygiena výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov



Právne predpisy EÚ

Posledná úprava Štvrtok, 17 Máj 2018 11:07