Objednávky stravovacieho zariadenia máj 2012 Tlačiť E-mail
Objednávky

Identifikačný

údaj

objednávky

Dodávateľ - názov,

sidlo,

IČO

popis

objednaného

plnenia

Hodnota

obj.

plnenia

vrátane

DPH ( € )

Dátum

vyhotovania

objednávky

Identifikácia

zmluvy

Objednávku

podpísal/a

200/2012/SZ

Rudla, spol. s.r.o.,

Mariánska 3,

811 08 Bratislava,

35735490

Predaj pekárenských a cukrárskych výrobkov

6,00

2.5.2012

22.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

201/2012/SZ

Demifood spol. s.r.o.,

Piešťanská 2503/43,

915 01 Nové Mesto n/Váhom,

36324124

Predaj potravinárskych výrobkov

142,15

2.5.2012

27.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

202/2012/SZ

Mik, s.r.o.,

Hollého 1999/13,

927 05 Šaľa 5,

34099514

Predaj mäsa a mäsových výrobkov

67,80

2.5.2012

6/2011

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

203/2012/SZ

Rudla, spol. s.r.o.,

Mariánska 3,

811 08 Bratislava,

35735490

Predaj pekárenských a cukrárskych výrobkov

13,20

3.5.2012

22.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

204/2012/SZ

Frutika, spol. s.r.o.,

Odeská 75,

821 06 Bratislava,

34105832

Zelenina a ovocie

75,61

3.5.2012

23.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

205/2012/SZ

Mik, s.r.o.,

Hollého 1999/13,

927 05 Šaľa 5,

34099514

Predaj mäsa a mäsových výrobkov

83,24

3.5.2012

6/2011

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

206/2012/SZ

Rudla, spol. s.r.o.,

Mariánska 3,

811 08 Bratislava,

35735490

Predaj pekárenských a cukrárskych výrobkov

6,00

4.5.2012

22.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

207/2012/SZ

Demifood spol. s.r.o.,

Piešťanská 2503/43,

915 01 Nové Mesto n/Váhom,

36324124

Predaj potravinárskych výrobkov

116,34

4.5.2012

27.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

208/2012/SZ

Rudla, spol. s.r.o.,

Mariánska 3,

811 08 Bratislava,

35735490

Predaj pekárenských a cukrárskych výrobkov

6,00

7.5.2012

22.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

209/2012/SZ

Frutika, spol. s.r.o.,

Odeská 75,

821 06 Bratislava,

34105832

Zelenina a ovocie

49,58

7.5.2012

23.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

210/2012/SZ

Nowaco Slovakia s.r.o.,

Piešťanská 2321/71,

915 01 Nové Mesto n/Váhom,

34152199

Predaj mrazeného tovaru

335,57

7.5.2012

30.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

211/2012/SZ

Rudla, spol. s.r.o.,

Mariánska 3,

811 08 Bratislava,

35735490

Predaj pekárenských a cukrárskych výrobkov

6,00

9.5.2012

22.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

212/2012/SZ

Frutika, spol. s.r.o.,

Odeská 75,

821 06 Bratislava,

34105832

Zelenina a ovocie

51,72

9.5.2012

23.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

213/2012/SZ

Mik, s.r.o.,

Hollého 1999/13,

927 05 Šaľa 5,

34099514

Predaj mäsa a mäsových výrobkov

116,95

9.5.2012

6/2011

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

214/2012/SZ

Rudla, spol. s.r.o.,

Mariánska 3,

811 08 Bratislava,

35735490

Predaj pekárenských a cukrárskych výrobkov

13,00

10.5.2012

22.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

215/2012/SZ

Nowaco Slovakia s.r.o.,

Piešťanská 2321/71,

915 01 Nové Mesto n/Váhom,

34152199

Predaj mrazeného tovaru

110,57

10.5.2012

30.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

216/2012/SZ

Rudla, spol. s.r.o.,

Mariánska 3,

811 08 Bratislava,

35735490

Predaj pekárenských a cukrárskych výrobkov

6,00

11.5.2012

22.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

217/2012/SZ

Nowaco Slovakia s.r.o.,

Piešťanská 2321/71,

915 01 Nové Mesto n/Váhom,

34152199

Predaj mrazeného tovaru

28,30

11.5.2012

30.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

218/2012/SZ

Frutika, spol. s.r.o.,

Odeská 75,

821 06 Bratislava,

34105832

Zelenina a ovocie

35,16

11.5.2012

23.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

219/2012/SZ

Rudla, spol. s.r.o.,

Mariánska 3,

811 08 Bratislava,

35735490

Predaj pekárenských a cukrárskych výrobkov

9,90

14.5.2012

22.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

220/2012/SZ

Demifood spol. s.r.o.,

Piešťanská 2503/43,

915 01 Nové Mesto n/Váhom,

36324124

Predaj potravinárskych výrobkov

76,69

14.5.2012

27.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

221/2012/SZ

Frutika, spol. s.r.o.,

Odeská 75,

821 06 Bratislava,

34105832

Zelenina a ovocie

98,84

14.5.2012

23.12.2012

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

222/2012/SZ

Mik, s.r.o.,

Hollého 1999/13,

927 05 Šaľa 5,

34099514

Predaj mäsa a mäsových výrobkov

94,92

14.5.2012

6/2011

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

223/2012/SZ

Rudla, spol. s.r.o.,

Mariánska 3,

811 08 Bratislava,

35735490

Predaj pekárenských a cukrárskych výrobkov

7,50

15.5.2012

22.12.2012

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

224/2012/SZ

Demifood spol. s.r.o.,

Piešťanská 2503/43,

915 01 Nové Mesto n/Váhom,

36324124

Predaj pekárenských a cukrárskych výrobkov

92,58

15.5.2012

27.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

225/2012/SZ

Nowaco Slovakia s.r.o.,

Piešťanská 2321/71,

915 01 Nové Mesto n/Váhom,

34152199

Predaj mrazeného tovaru

146,88

15.5.2012

30.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

226/2012/SZ

Rudla, spol. s.r.o.,

Mariánska 3,

811 08 Bratislava,

35735490

Predaj pekárenských a cukrárskych výrobkov

7,50

16.5.2012

22.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

227/2012/SZ

Frutika, spol. s.r.o.,

Odeská 75,

821 06 Bratislava,

34105832

Zelenina a ovocie

37,26

16.5.2012

23.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

228/2012/SZ

Rudla, spol. s.r.o.,

Mariánska 3,

811 08 Bratislava,

35735490

Predaj pekárenských a cukrárskych výrobkov

7,50

17.5.2012

22.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

229/2012/SZ

Mik, s.r.o.,

Hollého 1999/13,

927 05 Šaľa 5,

34099514

Predaj mäsa a mäsových výrobkov

51,04

17.5.2012

6/2011

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

230/2012/SZ

Rudla, spol. s.r.o.,

Mariánska 3,

811 08 Bratislava,

35735490

Predaj pekárenských a cukrárskych výrobkov

6,00

18.5.2012

22.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

231/2012/SZ

Demifood spol. s.r.o.,

Piešťanská 2503/43,

915 01 Nové Mesto n/Váhom,

36324124

Predaj potravinárskych výrobkov

86,44

18.5.2012

27.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

232/2012/SZ

Rudla, spol. s.r.o.,

Mariánska 3,

811 08 Bratislava,

35735490

Predaj pekárenských a cukrárskych výrobkov

9,00

21.5.2012

22.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

233/2012/SZ

Nowaco Slovakia s.r.o.,

Piešťanská 2321/71,

915 01 Nové Mesto n/Váhom,

34152199

Predaj mrazeného tovaru

115,30

21.5.2012

30.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

234/2012/SZ

Frutika, spol. s.r.o.,

Odeská 75,

821 06 Bratislava,

34105832

Zelenina a ovocie

94,06

21.5.2012

23.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

235/2012/SZ

Mik, s.r.o.,

Hollého 1999/13,

927 05 Šaľa 5,

34099514

Predaj mäsa a mäsových výrobkov

114,56

21.5.2012

6/2011

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia