Objednávky apríl 2012 Tlačiť E-mail
Objednávky

Identifikačný údaj objednávky

Dodávateľ

- názov,

sidlo,

IČO

popis

objednaného

plnenia

Hodnota

obj.

plnenia vrátane

DPH 

( € )

Dátum vyhotovania objednávky

Identifikácia zmluvy

Objednávku podpísal/a

305/2012

Univerzitná nemocnica,

Pažítková 4,

821 01 Bratislava,

31813861

Pranie pracovných odevov

100,65

2.4.2012

27.12.2011

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

309/2012

Centralchem s.r.o.,

Plynárenská 2,

821 09 Bratislava,

31625444

Etylalkohol denaturovaný

273,60

11.4.2012

 

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

310/2012

Alcu Trade s.r.o.,

Most pri Bratislave 877,

900 46 Bratislava,

35712288

Alumíniová fólia

144,00

11.4.2012

 

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

311/2012

Labo Uni servis,

Palisády 4,

811 05 Bratislava,

11892307

Čistenie destilačného prístroja

40,00

11.4.2012

 

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

312/2012

Bio G s.r.o.,

Kazanská 46,

821 06 Bratislava,

34123415

Diagnostikum

96,36

11.4.2012

 

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

313/2012

Lambda Life a.s.,

Levočská 3,

851 01 Bratislava,

35848189

Sekvenačné reakcie

268,40

11.4.2012

 

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

314/2012

QCMD,

The Altum Building,

Todd Campus

West of Scotland Science Park

Glasgow, G20 0XA,

Scotland

Externá kontrola kvality skúšok

530,00

11.4.2012

 

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

315/2012

GTrade s.r.o.,

Martin nad Žitavou 52

953 01 Zlaté Moravce,

46265082

Diagnostiká

141,00

11.4.2012

 

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

316/2012

Jemo Trading s.r.o.,

Topoľová 18,

811 04 Bratislava,

17317436

Diagnostiká

671,00

11.4.2012

 

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

317/2012

Fax Copy s.r.o.,

Domkárska 15,

821 05 Bratislava,

35729040

Servis kopírovacieho stroja

174,00

12.4.2012

 

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

318/2012

Slovenská legálna metrológia n.o., 

Geologická 1,

825 62 Bratislava,

37954521

Kalibrácia vlhkomera

129,00

12.4.2012

 

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

319/2012

MkB Test a.s.,

Rosina 169,

013 22, Rosina,

43932576

Kultivačné pôdy

148,80

12.4.2012

 

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

320/2012

Merck s.r.o.,

Dvořákovo nábrežie 4, 

810 06 Bratislava,

31338101

Chemikálie

126,68

12.4.2012

 

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

321/2012

Ecoli s.r.o.,

Studenohorská 12,

843 03 Bratislava,

35815906

Zatavovačka Quanti-Tray

531,00

12.4.2012

 

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

322/2012

Amedis s.r.o.,

Mlynská 10,

921 01 Piešťany,

00612758

ŠZM

156,70

12.4.2012

 

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

323/2012

Wafy chromservis s.r.o.,

Elektrárenská 1,

831 04 Bratislava,

35720590

Štandardy pesticídov

480,81

12.4.2012

 

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

324/2012

Bali, Ing. Igor Liba, Saratovská 7,

841 02 Bratislava,

17529069

ŠZM

106,00

12.4.2012

 

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

325/2012

Clean Tonery s.r.o.,

Za hradbami 27,

902 01 Pezinok,

35891866

Náplne do tlačiarní

257,20

12.4.2012

 

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

326/2012

Mip s.r.o.,

Lúčna 4,

971 01 Prievidza,

31629784

Náplne do tlačiarní

177,33

12.4.2012

 

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

327/2012

SNAS
Karloveská 63,

840 00 Bratislava,

30809673

Dohľad nad plnením akreditačných požiadaviek

3 326,40

12.4.2012

 

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

328/2012

Interchair s.r.o.,

Trnavská cesta 112,

812 01  Bratislava,

31402623

Kancelárske kreslo

75,10

16.4.2012

 

prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD.,MPH
HH SR a VSÚ

329/2012

Daffer s.r.o.,

Včelárska 1,

971 01 Bratislava,

36320439

Kancelárske potreby

21,00

16.4.2012

 

prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD.,MPH
HH SR a VSÚ

330/2012

Wertheim s.r.o.,

Kračanská cesta 49,

929 01 Dunajská Streda,

683990

Oprava trezoru

66,50

16.4.2012

 

prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD.,MPH
HH SR a VSÚ

331/2012

Centralchem s.r.o.,

Plynárenská 2,

821 09 Bratislava,

31625444

Cyklohexán, etylacetát

222,00

16.4.2012

 

prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD.,MPH
HH SR a VSÚ

332/2012

Wafy chromservis s.r.o.,

Elektrárenská 1,

831 04 Bratislava,

35720590

Štandard k pesticídom

30,69

16.4.2012

 

prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD.,MPH
HH SR a VSÚ

333/2012

Roner s.r.o.,

Páričková 18,

821 09 Bratislava,

35860587

Diagnostikum

308,00

16.4.2012

 

prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD.,MPH
HH SR a VSÚ

334/2012

Hach Lange,

Roľnícka 21,

831 07 Bratislava,

35899727

Diagnostiká

558,00

16.4.2012

 

prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD.,MPH
HH SR a VSÚ

335/2012

Merck s.r.o.,

Dvořákovo nábrežie 4,

810 06 Bratislava,

31338101

Diagnostikum

105,46

16.4.2012

 

prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD.,MPH
HH SR a VSÚ

336/2012

Ecoli s.r.o.,

Studenohorská 12,

843 03 Bratislava,

35815906

Zatavovačka Quanti-Tray

520,00

16.4.2012

 

prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD.,MPH
HH SR a VSÚ

337/2012

Merck s.r.o.,

Dvořákovo nábrežie 4,

810 06 Bratislava,

31338101

Trietanolamín

48,00

16.4.2012

 

prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD.,MPH
HH SR a VSÚ

338/2012

Skantech s.r.o.,

Sekurisova 16,

841 02 Bratislava,

35800046

Oprava autoklávu, kruhový papier

339,07

16.4.2012

 

prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD.,MPH
HH SR a VSÚ

339/2012

Hanco,

Stará Vajnorská 19/B,

831 04 Bratislava,

31392989

Dezinfekčné mydlo

112,30

16.4.2012

 

prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD.,MPH
HH SR a VSÚ

340/2012

Lambda Life a.s.,

Levočská 3,

851 01 Bratislava,

35848189

Sekvenačné reakcie

134,20

16.4.2012

 

prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD.,MPH
HH SR a VSÚ

341/2012

Miele s.r.o.,

Plynárenská 1,

821 09 Bratislava,

35872161

Výmena živice v umývačke

63,84

16.4.2012

 

prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD.,MPH
HH SR a VSÚ

342/2012

Jemo Trading s.r.o.,

Topoľová 18,

811 04 Bratislava,

17317436

Diagnostiká

221,65

16.4.2012

 

prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD.,MPH
HH SR a VSÚ

343/2012

K Trade zdr.,

Púpavová 31,

841 04 Bratislava,

34298321

ŠZM

339,16

16.4.2012

 

prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD.,MPH
HH SR a VSÚ

344/2012

Roner s.r.o.,

Páričková 18,

821 09 Bratislava,

35860587

Diagnostiká

606,00

16.4.2012

 

prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD.,MPH
HH SR a VSÚ

345/2012

Laboserv SK s.r.o.,

Boženy Němcovej 8,

811 04 Bratislava,

45450196

Diagnostiká

286,00

16.4.2012

 

prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD.,MPH
HH SR a VSÚ

346/2012

MIP s.r.o.,

Lúčna 4,

971 01 Prievidza,

31629784

Náplne do tlačiarní

58,74

16.4.2012

 

prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD.,MPH
HH SR a VSÚ

347/2012

Univerzitná nemocnica,

Pažítková 4,

821 01 Bratislava,

31813861

Pranie pracovných odevov

86,38

16.4.2012

27.12.2011

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

348/2012

S-Car,

Nerudova 83,

821 04 Bratislava,

22672028

Čistenie motorového vozidla

65,00

18.4.2012

 

prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD.,MPH
HH SR a VSÚ

349/2012

Regina,

Hattalova 12,

831 03 Bratislava,

11636653

Kancelárske potreby

77,00

18.4.2012

 

prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD.,MPH
HH SR a VSÚ

350/2012

Autoservis Hilka,

Račianska 142,

831 54 Bratislava,

34460934

Servis motorového vozidla

218,70

23.4.2012

9.1.2012

prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD.,MPH
HH SR a VSÚ

351/2012

Bax Pharma s.r.o.,

Leškova 8,

811 04 Bratislava,

35758481

Cotinine testy

268,20

23.4.2012

 

prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD.,MPH
HH SR a VSÚ

352/2012

Agem Computers s.r.o.,

Panónska 42,

851 01 Bratislava,

35692715

Multifunkčné zariadenie

321,60

23.4.2012

 

prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD.,MPH
HH SR a VSÚ

353/2012

Clean Tonery s.r.o.,

Za hradbami 27,

902 01 Pezinok,

35891866

Oprava multifunkčného zariadenia

50,00

23.4.2012

 

prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD.,MPH
HH SR a VSÚ

354/2012

Interchair s.r.o.,

Trnavská cesta 112,

812 01  Bratislava,

31402623

Kancelárske kreslo

69,50

23.4.2012

 

prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD.,MPH
HH SR a VSÚ

355/2012

Hartmann-Rico s.r.o.,

Einsteinova 24,

851 01 Bratislava,

31351361

Zdravotný materiál

224,20

23.4.2012

 

prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD.,MPH
HH SR a VSÚ

356/2012

Centralchem s.r.o.,

Plynárenská 2,

821 09 Bratislava,

31625444

Etylalkohol jemný

107,28

23.4.2012

 

prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD.,MPH
HH SR a VSÚ

357/2012

Buroprofi Kanex Slovakia s.r.o.,

Stará Vajnorská 3/A,

821 05 Bratislava,

35683627

Kancelárske potreby

662,20

23.4.2012

 

prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD.,MPH
HH SR a VSÚ

358/2012

Laboserv SK s.r.o.,

Boženy Němcovej 8,

811 04 Bratislava,

45450196

Diagnostikum

143,00

23.4.2012

 

prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD.,MPH
HH SR a VSÚ

359/2012

Bio Tech s.r.o.,

Pod rovnicami 2,

841 04 Bratislava,

35768444

Diagnostikum

330,00

23.4.2012

 

prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD.,MPH
HH SR a VSÚ

360/2012

Lambda Life a.s.,

Levočská 3,

851 01 Bratislava,

35848189

Diagnostikum

159,03

23.4.2012

 

prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD.,MPH
HH SR a VSÚ

361/2012

Asco s.r.o.,

Orenburská 29,

820 00 Bratislava,

35894504

Diagnostiká

403,18

23.4.2012

 

prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD.,MPH
HH SR a VSÚ

362/2012

Slavus s.r.o.,

Nákovná 22,

821 06 Bratislava,

31337414

Soľ tabletovaná

27,24

23.4.2012

 

prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD.,MPH
HH SR a VSÚ

363/2012

Jemo Trading s.r.o.,

Topoľová 18,

811 04 Bratislava,

17317436

Diagnostiká

755,15

23.4.2012

 

prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD.,MPH
HH SR a VSÚ

364/2012

Bio G s.r.o.,

Kazanská 46,

821 06 Bratislava,

34123415

Diagnostiká

182,94

23.4.2012

 

prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD.,MPH
HH SR a VSÚ

365/2012

Roner s.r.o.,

Páričková 18,

821 09 Bratislava,

35860587

Diagnostikum

39,60

23.4.2012

 

prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD.,MPH
HH SR a VSÚ

366/2012

Amedis s.r.o.,

Mlynská 10,

921 01 Piešťany,

00612758

ŠZM

235,08

23.4.2012

 

prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD.,MPH
HH SR a VSÚ

367/2012

Oasis-lab s.r.o.,

Ignáca Gesaja 36,

900 28 Zálesie,

35908645

ŠZM

34,80

23.4.2012

 

prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD.,MPH
HH SR a VSÚ

368/2012

Tocoen s.r.o.,

Svážná 372/22,

634 00 Brno, ČR

Diagnostikum

679,00

23.4.2012

 

prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD.,MPH
HH SR a VSÚ

369/2012

Ecoli s.r.o.,

Studenohorská 12,

843 03 Bratislava,

35815906

Zatavovačka Quanti-Tray

475,00

23.4.2012

 

prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD.,MPH
HH SR a VSÚ

370/2012

Wafy chromservis s.r.o.,

Elektrárenská 1,

831 04 Bratislava,

35720590

Štandard pesticídu

505,12

23.4.2012

 

prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD.,MPH
HH SR a VSÚ

371/2012

Merck s.r.o.,

Dvořákovo nábrežie 4,

810 06 Bratislava,

31338101

Chemikália

46,09

23.4.2012

 

prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD.,MPH
HH SR a VSÚ

372/2012

Fotopoly,

Herlianska 15,

821 02 Bratislava,

11648783

Pečiatky

12,80

23.4.2012

 

prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD.,MPH
HH SR a VSÚ

373/2012

MIP s.r.o.,

Lúčna 4,

971 01 Prievidza,

31629784

Náplne do tlačiarní

90,04

23.4.2012

 

prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD.,MPH
HH SR a VSÚ

374/2012

Univerzitná nemocnica,

Pažítková 4,

821 01 Bratislava,

31813861

Pranie pracovných odevov

96,28

23.4.2012

27.12.2011

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

375/2012

Agem Computers s.r.o.,

Panónska 42,

851 01 Bratislava,

35692715

Výpočtová technika

211,08

26.4.2012

 

prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD.,MPH
HH SR a VSÚ

376/2012

Kanal M.P.S. s.r.o.,

Šamorínska 39,

903 01 Senec,

35710357

Prečistenie odpadovej kanalizácie

140,00

26.4.2012

 

prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD.,MPH
HH SR a VSÚ

377/2012

Dartour s.r.o.,

Sinkovske 32,

831 07 Bratislava,

46623035

Letenky

452,00

27.4.2012

 

prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD.,MPH
HH SR a VSÚ

378/2012

Labservice s.r.o.,

Duklianska 55,

052 01 Spišská Nová Ves,

36206741

Diagnostikum

288,20

27.4.2012

 

MUDr. Iveta Trusková, PhD.,
ZHHSRpOČ

379/2012

Merck s.r.o.,

Dvořákovo nábrežie 4,

810 06 Bratislava,

31338101

Formaldehyd

36,48

27.4.2012

 

MUDr. Iveta Trusková, PhD.,
ZHHSRpOČ

380/2012

K Trade zdr.,

Dúbravská cesta 9,

842 45 Bratislava,

34298321

ŠZM

156,00

27.4.2012

 

MUDr. Iveta Trusková, PhD.,
ZHHSRpOČ

381/2012

Merck s.r.o.,

Dvořákovo nábrežie 4,

810 06 Bratislava,

31338101

Chemikálie

309,21

27.4.2012

 

MUDr. Iveta Trusková, PhD.,
ZHHSRpOČ

382/2012

Labway s.r.o.,

Trstínska 13,

841 06 Bratislava,

31400981

Posúdenie technického stavu nefunkčnej laboratórnej techniky

38,00

27.4.2012

 

MUDr. Iveta Trusková, PhD.,
ZHHSRpOČ

383/2012

Asanater SR, s.r.o.,

Rovniankova 5,

851 02 Bratislava,

35846216

Deratizácia a dezinsekcia

795,00

27.4.2012

 

MUDr. Iveta Trusková, PhD.,
ZHHSRpOČ

384/2012

Ondraško Daniel,

Julemnického 6,

900 31 Stupava,

32641923

Pravidelná odborná prehliadka elektrospotrebičov

1 000,00

27.4.2012

 

MUDr. Iveta Trusková, PhD.,
ZHHSRpOČ

385/2012

Baumax,

Bajkalská 34,

821 00 Bratislava

Kompresor s nabíjačkou

149,00

27.4.2012

 

MUDr. Iveta Trusková, PhD.,
ZHHSRpOČ

386/2012

GastroRex s.r.o.,

Mlynské Luhy 80,

821 05 Bratislava,

35783052

Kuchynské potreby

123,00

27.4.2012

 

MUDr. Iveta Trusková, PhD.,
ZHHSRpOČ

387/2012

Autoservis Hilka,

Račianska 142,

831 54 Bratislava,

34460934

Servis motorového vozidla

300,00

27.4.2012

9.1.2012

MUDr. Iveta Trusková, PhD.,
ZHHSRpOČ

388/2012

Daffer s.r.o.,

Včelárska 1,

971 01 Bratislava,

36320439

Kancelárske potreby

355,35

27.4.2012

 

MUDr. Iveta Trusková, PhD.,
ZHHSRpOČ

389/2012

Univerzitná nemocnica,

Pažítková 4,

821 01 Bratislava,

31813861

Pranie pracovných odevov

72,50

30.4.2012

27.12.2011

Ing. Renáta Pinková
vedúca ORaF