Objednávky stravovacieho zariadenia apríl 2012 Tlačiť E-mail
Objednávky

Identifikačný

údaj

objednávky

Dodávateľ - názov,

sidlo,

IČO

popis

objednaného

plnenia

Hodnota

obj.

plnenia

vrátane

DPH

( € )

Dátum

vyhotovania

objednávky

Identifikácia

zmluvy

Objednávku

podpísal/a

144/2012/SZ Rudla, spol. s.r.o., Mariánska 3, 811 08 Bratislava, 35735490 Predaj pekárenských a cukrárskych výrobkov 6,00 2.4.2012 22.12.2010 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

145/2012/SZ

Frutika, spol. s.r.o.,

Odeská 75,

821 06 Bratislava,

34105832

Zelenina a ovocie

175,32

2.4.2012

23.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

146/2012/SZ

Mik, s.r.o.,

Hollého 1999/13,

927 05 Šaľa 5,

34099514

Predaj mäsa a mäsových výrobkov

85,30

2.4.2012

6/2011

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

147/2012/SZ

Rudla, spol. s.r.o.,

Mariánska 3,

811 08 Bratislava,

35735490

Predaj pekárenských a cukrárskych výrobkov

14,40

2.4.2012

22.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

148/2012/SZ

Nowaco Slovakia s.r.o.,

Piešťanská 2321/71,

915 01 Nové Mesto n/Váhom,

34152199

Predaj mrazeného tovaru

222,73

3.4.2012

30.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

149/2012/SZ

Nowaco Slovakia s.r.o.,

Piešťanská 2321/71,

915 01 Nové Mesto n/Váhom,

34152199

Predaj mrazeného tovaru

88,55

3.4.2012

30.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

150/2012/SZ

Rudla, spol. s.r.o.,

Mariánska 3,

811 08 Bratislava,

35735490

Predaj pekárenských a cukrárskych výrobkov

6,00

4.4.2012

22.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

151/2012/SZ

Mik, s.r.o.,

Hollého 1999/13,

927 05 Šaľa 5,

34099514

Predaj mäsa a mäsových výrobkov

56,64

4.4.2012

6/2011

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

152/2012/SZ

Demifood spol. s.r.o.,

Piešťanská 2503/43,

915 01 Nové Mesto n/Váhom,

36324124

Predaj potravinárskych výrobkov

360,70

4.4.2012

27.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

153/2012/SZ

Rudla, spol. s.r.o.,

Mariánska 3,

811 08 Bratislava,

35735490

Predaj pekárenských a cukrárskych výrobkov

6,00

5.4.2012

22.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

154/2012/SZ

Frutika, spol. s.r.o.,

Odeská 75,

821 06 Bratislava,

34105832

Zelenina a ovocie

52,51

5.4.2012

23.12.2010

Janka Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

155/2012/SZ

Rudla, spol. s.r.o.,

Mariánska 3,

811 08 Bratislava,

35735490

Predaj pekárenských a cukrárskych výrobkov

6,00

10.4.2012

22.12.2010

Janka Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

156/2012/SZ

Frutika, spol. s.r.o.,

Odeská 75,

821 06 Bratislava,

34105832

Zelenina a ovocie

40,75

10.4.2012

23.12.2010

Janka Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

157/2012/SZ

Mik, s.r.o.,

Hollého 1999/13,

927 05 Šaľa 5,

34099514

Predaj mäsa a mäsových výrobkov

108,41

10.4.2012

6/2011

Janka Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

158/2012/SZ

Rudla, spol. s.r.o.,

Mariánska 3,

811 08 Bratislava,

35735490

Predaj pekárenských a cukrárskych výrobkov

6,00

11.4.2012

22.12.2010

Janka Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

159/2012/SZ

Demifood spol. s.r.o.,

Piešťanská 2503/43,

915 01 Nové Mesto n/Váhom,

36324124

Predaj potravinárskych výrobkov

78,11

11.4.2012

27.12.2010

Janka Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

160/2012/SZ

Nowaco Slovakia s.r.o.,

Piešťanská 2321/71,

915 01 Nové Mesto n/Váhom,

34152199

Predaj mrazeného tovaru

126,42

11.4.2012

30.12.2010

Janka Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

161/2012/SZ

Rudla, spol. s.r.o.,

Mariánska 3,

811 08 Bratislava,

35735490

Predaj pekárenských a cukrárskych výrobkov

6,00

12.4.2012

22.12.2010

Janka Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

162/2012/SZ

Frutika, spol. s.r.o.,

Odeská 75,

821 06 Bratislava,

34105832

Zelenina a ovocie

125,65

12.4.2012

23.12.2010

Janka Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

163/2012/SZ

Nowaco Slovakia s.r.o.,

Piešťanská 2321/71,

915 01 Nové Mesto n/Váhom,

34152199

Predaj mrazeného tovaru

56,00

12.4.2012

30.12.2010

Janka Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

164/2012/SZ

Mik, s.r.o.,

Hollého 1999/13,

927 05 Šaľa 5,

34099514

Predaj mäsa a mäsových výrobkov

72,18

12.4.2012

6/2011

Janka Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

165/2012/SZ

Rudla, spol. s.r.o.,

Mariánska 3,

811 08 Bratislava,

35735490

Predaj pekárenských a cukrárskych výrobkov

6,00

13.4.2012

22.12.2010

Janka Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

166/2012/SZ

Demifood spol. s.r.o.,

Piešťanská 2503/43,

915 01 Nové Mesto n/Váhom,

36324124

Predaj potravinárskych výrobkov

136,61

13.4.2012

27.12.2010

Janka Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

167/2012/SZ

Rudla, spol. s.r.o.,

Mariánska 3,

811 08 Bratislava,

35735490

Predaj pekárenských a cukrárskych výrobkov

6,00

16.4.2012

22.12.2010

Janka Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

168/2012/SZ

Frutika, spol. s.r.o.,

Odeská 75,

821 06 Bratislava,

34105832

Zelenina a ovocie

72,44

16.4.2012

23.12.2010

Janka Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

169/2012/SZ

Mik, s.r.o.,

Hollého 1999/13,

927 05 Šaľa 5,

34099514

Predaj mäsa a mäsových výrobkov

46,44

16.4.2012

6/2011

Janka Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

189/2012/SZ

Rudla, spol. s.r.o.,

Mariánska 3,

811 08 Bratislava,

35735490

Predaj pekárenských a cukrárskych výrobkov

14,00

25.4.2012

22.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

190/2012/SZ

Frutika, spol. s.r.o.,

Odeská 75,

821 06 Bratislava,

34105832

Zelenina a ovocie

101,89

25.4.2012

23.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

191/2012/SZ

Mik, s.r.o.,

Hollého 1999/13,

927 05 Šaľa 5,

34099514

Predaj mäsa a mäsových výrobkov

184,81

25.4.2012

6/2011

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

192/2012/SZ

Rudla, spol. s.r.o.,

Mariánska 3,

811 08 Bratislava,

35735490

Predaj pekárenských a cukrárskych výrobkov

6,00

26.4.2012

22.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

193/2012/SZ

Mik, s.r.o.,

Hollého 1999/13,

927 05 Šaľa 5,

34099514

Predaj mäsa a mäsových výrobkov

20,16

26.4.2012

6/2011

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

194/2012/SZ

Rudla, spol. s.r.o.,

Mariánska 3,

811 08 Bratislava,

35735490

Predaj pekárenských a cukrárskych výrobkov

11,20

27.4.2012

22.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

195/2012/SZ

Nowaco Slovakia s.r.o.,

Piešťanská 2321/71,

915 01 Nové Mesto n/Váhom,

34152199

Predaj mrazeného tovaru

61,54

27.4.2012

30.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

196/2012/SZ

Frutika, spol. s.r.o.,

Odeská 75,

821 06 Bratislava,

34105832

Zelenina a ovocie

20,15

27.4.2012

23.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

197/2012/SZ

Rudla, spol. s.r.o.,

Mariánska 3,

811 08 Bratislava,

35735490

Predaj pekárenských a cukrárskych výrobkov

6,00

30.4.2012

22.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

198/2012/SZ

Nowaco Slovakia s.r.o.,

Piešťanská 2321/71,

915 01 Nové Mesto n/Váhom,

34152199

Predaj mrazeného tovaru

13,18

30.4.2012

30.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

199/2012/SZ

Frutika, spol. s.r.o.,

Odeská 75,

821 06 Bratislava,

34105832

Zelenina a ovocie

56,94

30.4.2012

23.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia