Prestaň a vyhraj 2012 Tlačiť E-mail

PRAVIDLÁ  SÚŤAŽE  „Prestaň a Vyhraj

 

  • Zanechať užívanie tabakových výrobkov v čase od  1. mája  do  31. mája 2012

  • Vek najmenej 18 rokov

  • Odovzdať prihlášku do súťaže v termíne do  30. apríla  2012, rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky alebo prijatia mailu

  • Prihláška musí byť čitateľne vyplnená paličkovým písmom
     

Účastník súťaže, ktorý prestal počas trvania súťaže užívať tabakové výrobky získava možnosť byť vyžrebovaný ako výherca jednej z možných cien (regionálna, národná).

Výhercovia národnej a regionálnej ceny budú vyžrebovaní spomedzi prihlásených zo Slovenska. Miera úspešnosti súťaže sa bude hodnotiť prostredníctvom dotazníka o jeden rok.



 

Prihlášku zašlite do  30. apríla 2012  na adresu:
 

Súťaž  „Prestaň a vyhraj”

Odbor Podpory zdravia

Úrad verejného zdravotníctva SR

Trnavská cesta 52

826 45 Bratislava

         

alebo mailom na:    Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.



Ďalšie informácie o súťaži získate na adrese www.uvzsr.sk alebo na telefónnom čísle 02/ 492 84 243 v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod.
Ceny do súťaže.


UVZ_plagat_4kor         UVZ_letak_A5_3kor
Plagát k súťaži                                 Leták k súťaži

 


Prihlásený dáva podpisom prihlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v prihláške na účely súťaže a prieskumu, ktorý sa uskutoční v roku 2013. Prihlásený dáva svojím podpisom súhlas na zasielanie materiálov, ktoré súvisia s pomocou ako zanechať užívanie tabakových výrobkov. Súhlas sa udeľuje na dobu do vyhodnotenia prieskumu a je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.