Objednávky stravovacieho zariadenia marec 2012 Tlačiť E-mail
Objednávky

Identifikačný

údaj

objednávky

Dodávateľ - názov,

sidlo,

IČO

popis

objednaného

plnenia

Hodnota obj.

plnenia

vrátane DPH

( € )

Dátum

vyhotovania

objednávky

Identifikácia

zmluvy

Objednávku

podpísal/a

92/2012/SZ

Rudla, spol. s.r.o.,

Mariánska 3,

811 08 Bratislava,

35735490

Predaj pekárenských a cukrárskych výrobkov

10,30

1.3.2012

22.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

93/2012/SZ

Mik, s.r.o.,

Hollého 1999/13,

927 05 Šaľa 5,

34099514

Predaj mäsa a mäsových výrobkov

38,51

1.3.2012

6/2011

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

94/2012/SZ

Rudla, spol. s.r.o.,

Mariánska 3,

811 08 Bratislava,

35735490

Predaj pekárenských a cukrárskych výrobkov

7,50

2.3.2012

22.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

95/2012/SZ

Nowaco Slovakia s.r.o.,

Piešťanská 2321/71,

915 01 Nové Mesto n/Váhom,

34152199

Predaj mrazeného tovaru

62,39

2.3.2012

30.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

96/2012/SZ

Rudla, spol. s.r.o.,

Mariánska 3,

811 08 Bratislava,

35735490

Predaj pekárenských a cukrárskych výrobkov

7,50

5.3.2012

22.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

97/2012/SZ

Mik, s.r.o.,

Hollého 1999/13,

927 05 Šaľa 5,

34099514

Predaj mäsa a mäsových výrobkov

127,39

5.3.2012

6/2011

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

98/2012/SZ

Frutika, spol. s.r.o.,

Odeská 75,

821 06 Bratislava,

34105832

Zelenina a ovocie

147,31

5.3.2012

23.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

99/2012/SZ

Rudla, spol. s.r.o.,

Mariánska 3,

811 08 Bratislava,

35735490

Predaj pekárenských a cukrárskych výrobkov

7,50

6.3.2012

22.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

100/2012/SZ

Rudla, spol. s.r.o.,

Mariánska 3,

811 08 Bratislava,

35735490

Predaj pekárenských a cukrárskych výrobkov

7,50

7.3.2012

22.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

101/2012/SZ

Frutika, spol. s.r.o.,

Odeská 75,

821 06 Bratislava,

34105832

Zelenina a ovocie

57,48

7.3.2012

23.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

102/2012/SZ

Nowaco Slovakia s.r.o.,

Piešťanská 2321/71,

915 01 Nové Mesto n/Váhom,

34152199

Predaj mrazeného tovaru

235,24

7.3.2012

30.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

103/2012/SZ

Demifood spol. s.r.o.,

Piešťanská 2503/43,

915 01 Nové Mesto n/Váhom,

36324124

Predaj potravinárskych výrobkov

125,74

7.3.2012

27.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

104/2012/SZ

Rudla, spol. s.r.o.,

Mariánska 3,

811 08 Bratislava,

35735490

Predaj pekárenských a cukrárskych výrobkov

14,00

7.3.2012

22.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

105/2012/SZ

Demifood spol. s.r.o.,

Piešťanská 2503/43,

915 01 Nové Mesto n/Váhom,

36324124

Predaj potravinárskych výrobkov

171,83

8.3.2012

27.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

106/2012/SZ

Rudla, spol. s.r.o.,

Mariánska 3,

811 08 Bratislava,

35735490

Predaj pekárenských a cukrárskych výrobkov

16,80

9.3.2012

22.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

107/2012/SZ

Rudla, spol. s.r.o.,

Mariánska 3,

811 08 Bratislava,

35735490

Predaj pekárenských a cukrárskych výrobkov

7,50

12.3.2012

22.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

108/2012/SZ

Rudla, spol. s.r.o.,

Mariánska 3,

811 08 Bratislava,

35735490

Zelenina a ovocie

124,92

12.3.2012

23.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

109/2012/SZ

Demifood spol. s.r.o.,

Piešťanská 2503/43,

915 01 Nové Mesto n/Váhom,

36324124

Predaj potravinárskych výrobkov

250,02

12.3.2012

27.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

110/2012/SZ

Mik, s.r.o.,

Hollého 1999/13,

927 05 Šaľa 5,

34099514

Predaj mäsa a mäsových výrobkov

118,04

12.3.2012

6/2011

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

111/2012/SZ Rudla, spol. s.r.o., Mariánska 3,
811 08 Bratislava, 35735490
Predaj pekárenských a cukrárskych výrobkov 6,00 13.3.2012 22.12.2010 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
112/2012/SZ Frutika, spol. s.r.o.,
Odeská 75,
821 06 Bratislava, 34105832
Zelenina a ovocie 82,14 13.3.2012 23.12.2010 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
113/2012/SZ Nowaco Slovakia s.r.o.,
Piešťanská 2321/71, 
915 01 Nové Mesto n/Váhom,
34152199
Predaj mrazeného tovaru 297,80 13.3.2012 30.12.2010 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
114/2012/SZ Rudla, spol. s.r.o., Mariánska 3,
811 08 Bratislava, 35735490
Predaj pekárenských a cukrárskych výrobkov 19,27 14.3.2012 22.12.2010 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
115/2012/SZ Frutika, spol. s.r.o.,
Odeská 75, 
821 06 Bratislava, 34105832
Zelenina a ovocie 91,10 14.3.2012 23.12.2010 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
116/2012/SZ Rudla, spol. s.r.o., Mariánska 3,
811 08 Bratislava,
35735490
Predaj pekárenských a cukrárskych výrobkov 7,50 15.3.2012 22.12.2010 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
117/2012/SZ Mik, s.r.o., 
Hollého 1999/13, 
927 05 Šaľa 5, 
34099514
Predaj mäsa a mäsových výrobkov 56,03 13.3.2012 6/2011 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
118/2012/SZ Rudla, spol. s.r.o., Mariánska 3, 811 08 Bratislava,
35735490
Predaj pekárenských a cukrárskych výrobkov 7,50 16.3.2012 22.12.2010 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
119/2012/SZ Nowaco Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71,
915 01 Nové Mesto n/Váhom, 
34152199
Predaj mrazeného tovaru 138,96 16.3.2012 30.12.2010 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
120/2012/SZ Demifood spol. s.r.o., Piešťanská 2503/43,
915 01 Nové Mesto n/Váhom,
36324124
Predaj potravinárskych výrobkov 160,87 16.3.2012 27.12.2010 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
121/2012/SZ Rudla, spol. s.r.o., Mariánska 3, 811 08 Bratislava,
35735490
Predaj pekárenských a cukrárskych výrobkov 7,50 19.3.2012 22.12.2010 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
122/2012/SZ Frutika, spol. s.r.o., Odeská 75, 821 06 Bratislava, 
34105832
Zelenina a ovocie 162,22 19.3.2012 23.12.2010 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
123/2012/SZ Mik, s.r.o., Hollého 1999/13, 927 05 Šaľa 5, 34099514 Predaj mäsa a mäsových výrobkov 109,94 19.3.2012 6/2011 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
124/2012/SZ Rudla, spol. s.r.o., Mariánska 3, 811 08 Bratislava,
35735490
Predaj pekárenských a cukrárskych výrobkov 7,50 20.3.2012 22.12.2010 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
125/2012/SZ Demifood spol. s.r.o.,
Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto n/Váhom, 36324124
Predaj potravinárskych výrobkov 137,20 20.3.2012 27.12.2010 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
126/2012/SZ Rudla, spol. s.r.o., Mariánska 3,
811 08 Bratislava, 35735490
Predaj pekárenských a cukrárskych výrobkov 7,50 21.3.2012 22.12.2010 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
127/2012/SZ Frutika, spol. s.r.o., Odeská 75, 821 06 Bratislava, 34105832 Zelenina a ovocie 78,20 21.3.2012 23.12.2010 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
128/2012/SZ Nowaco Slovakia s.r.o.,
Piešťanská 2321/71,
915 01 Nové Mesto n/Váhom,
34152199
Predaj mrazeného tovaru 387,20 21.3.2012 30.12.2010 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
129/2012/SZ Rudla, spol. s.r.o., Mariánska 3, 811 08 Bratislava, 35735490 Predaj pekárenských a cukrárskych výrobkov 13,50 22.3.2012 22.12.2010 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
130/2012/SZ Rudla, spol. s.r.o., Mariánska 3, 
811 08 Bratislava, 35735490
Predaj pekárenských a cukrárskych výrobkov 7,50 23.3.2012 22.12.2010 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
131/2012/SZ Rudla, spol. s.r.o., Mariánska 3,
811 08 Bratislava, 35735490
Predaj pekárenských a cukrárskych výrobkov 7,50 26.3.2012 22.12.2010 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
132/2012/SZ Frutika, spol. s.r.o., Odeská 75, 
821 06 Bratislava, 34105832
Zelenina a ovocie 116,63 26.3.2012 23.12.2010 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
133/2012/SZ Demifood spol. s.r.o., 
Piešťanská 2503/43,
915 01 Nové Mesto n/Váhom, 
36324124
Predaj potravinárskych výrobkov 136,87 26.3.2012 27.12.2010 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia
134/2012/SZ Mik, s.r.o., 
Hollého 1999/13, 927 05 Šaľa 5, 34099514
Predaj mäsa a mäsových výrobkov 131,69 26.3.2012 6/2011 Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

135/2012/SZ

Rudla, spol. s.r.o.,

Mariánska 3,

811 08 Bratislava, 35735490

Predaj pekárenských a cukrárskych výrobkov

3,00

27.3.2012

22.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

136/2012/SZ

Rudla, spol. s.r.o., Mariánska 3,

811 08 Bratislava, 35735490

Predaj pekárenských a cukrárskych výrobkov

4,50

28.3.2012

22.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

137/2012/SZ

Frutika, spol. s.r.o., Odeská 75,

821 06 Bratislava, 34105832

Zelenina a ovocie

67,14

28.3.2012

23.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

138/2012/SZ

Nowaco Slovakia s.r.o.,

Piešťanská 2321/71,

915 01 Nové Mesto n/Váhom,

34152199

Predaj mrazeného tovaru

17,33

28.3.2012

30.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

139/2012/SZ

Nowaco Slovakia s.r.o.,

Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto n/Váhom,

34152199

Predaj mrazeného tovaru

180,32

28.3.2012

30.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

140/2012/SZ

Mik, s.r.o.,

Hollého 1999/13,

927 05 Šaľa 5,

34099514

Predaj mäsa a mäsových výrobkov

56,03

28.3.2012

6/2011

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

141/2012/SZ

Rudla, spol. s.r.o.,

Mariánska 3,

811 08 Bratislava,

35735490

Predaj pekárenských a cukrárskych výrobkov

4,50

29.3.2012

22.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

142/2012/SZ

Rudla, spol. s.r.o.,

Mariánska 3,

811 08 Bratislava,

35735490

Predaj pekárenských a cukrárskych výrobkov

6,00

30.3.2012

22.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

143/2012/SZ

Nowaco Slovakia s.r.o.,

Piešťanská 2321/71,

915 01 Nové Mesto n/Váhom,

34152199

Predaj mrazeného tovaru

135,49

30.3.2012

30.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia