Objednávky stravovacieho zariadenia február 2012 Tlačiť E-mail
Objednávky

Identifikačný

údaj

objednávky

Dodávateľ - názov,

sidlo,

IČO

popis

objednaného

plnenia

Hodnota obj.

plnenia

vrátane DPH

( € )

Dátum

vyhotovania

objednávky

Identifikácia

zmluvy

Objednávku

podpísal/a

35/2012/SZ

Frutika, spol. s.r.o.,

Odeská 75,

821 06 Bratislava,

34105832

Zelenina a ovocie

147,00

1.2.2012

23.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

36/2012/SZ

Rudla, spol. s.r.o.,

Mariánska 3,

811 08 Bratislava,

35735490

Predaj pekárenských a cukrárskych výrobkov

6,00

1.2.2012

22.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

37/2012/SZ

Rudla, spol. s.r.o.,

Mariánska 3,

811 08 Bratislava,

35735490

Predaj pekárenských a cukrárskych výrobkov

6,00

2.2.2012

22.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

38/2012/SZ

Mik, s.r.o.,

Hollého 1999/13,

927 05 Šaľa 5,

34099514

Predaj mäsa a mäsových výrobkov

72,49

2.2.2012

6/2011

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

39/2012/SZ

Rudla, spol. s.r.o.,

Mariánska 3,

811 08 Bratislava,

35735490

Predaj pekárenských a cukrárskych výrobkov

9,00

3.2.2012

22.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

40/2012/SZ

Nowaco Slovakia s.r.o.,

Piešťanská 2321/71,

915 01 Nové Mesto n/Váhom,

34152199

Predaj mrazeného tovaru

64,18

3.2.2012

30.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

41/2012/SZ

Demifood spol. s.r.o.,

Piešťanská 2503/43,

915 01 Nové Mesto n/Váhom,

36324124

Predaj potravinárskych výrobkov

201,41

3.2.2012

27.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

42/2012/SZ

Rudla, spol. s.r.o.,

Mariánska 3,

811 08 Bratislava,

35735490

Predaj pekárenských a cukrárskych výrobkov

6,00

6.2.2012

22.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

43/2012/SZ

Demifood spol. s.r.o.,

Piešťanská 2503/43,

915 01 Nové Mesto n/Váhom,

36324124

Predaj potravinárskych výrobkov

108,14

6.2.2012

27.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

44/2012/SZ

Mik, s.r.o.,

Hollého 1999/13,

927 05 Šaľa 5,

34099514

Predaj mäsa a mäsových výrobkov

118,69

6.2.2012

6/2011

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

45/2012/SZ

Rudla, spol. s.r.o.,

Mariánska 3,

811 08 Bratislava,

35735490

Predaj pekárenských a cukrárskych výrobkov

6,00

7.2.2012

22.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

46/2012/SZ

Frutika, spol. s.r.o.,

Odeská 75,

821 06 Bratislava,

34105832

Zelenina a ovocie

81,73

6.2.2012

23.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

47/2012/SZ

Rudla, spol. s.r.o.,

Mariánska 3,

811 08 Bratislava,

35735490

Predaj pekárenských a cukrárskych výrobkov

6,00

8.2.2012

22.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

48/2012/SZ

Nowaco Slovakia s.r.o.,

Piešťanská 2321/71,

915 01 Nové Mesto n/Váhom,

34152199

Predaj mrazeného tovaru

216,06

8.2.2012

30.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

49/2012/SZ

Demifood spol. s.r.o.,

Piešťanská 2503/43,

915 01 Nové Mesto n/Váhom,

36324124

Predaj potravinárskych výrobkov

248,34

8.2.2012

27.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

50/2012/SZ

Frutika, spol. s.r.o.,

Odeská 75,

821 06 Bratislava,

34105832

Zelenina a ovocie

102,66

8.2.2012

23.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

51/2012/SZ

Rudla, spol. s.r.o.,

Mariánska 3,

811 08 Bratislava,

35735490

Predaj pekárenských a cukrárskych výrobkov

12,80

9.2.2012

22.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

52/2012/SZ

Mik, s.r.o.,

Hollého 1999/13,

927 05 Šaľa 5,

34099514

Predaj mäsa a mäsových výrobkov

147,48

9.2.2012

6/2011

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

53/2012/SZ

Rudla, spol. s.r.o.,

Mariánska 3,

811 08 Bratislava,

35735490

Predaj pekárenských a cukrárskych výrobkov

6,00

10.2.2012

22.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

54/2012/SZ

Rudla, spol. s.r.o.,

Mariánska 3,

811 08 Bratislava,

35735490

Predaj pekárenských a cukrárskych výrobkov

6,00

13.2.2012

22.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

55/2012/SZ

Frutika, spol. s.r.o.,

Odeská 75,

821 06 Bratislava,

34105832

Zelenina a ovocie

47,83

13.2.2012

23.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

56/2012/SZ

Mik, s.r.o.,

Hollého 1999/13,

927 05 Šaľa 5,

34099514

Predaj mäsa a mäsových výrobkov

98,40

13.2.2012

6/2011

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

57/2012/SZ

Rudla, spol. s.r.o.,

Mariánska 3,

811 08 Bratislava,

35735490

Predaj pekárenských a cukrárskych výrobkov

6,00

14.2.2012

22.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

58/2012/SZ

Frutika, spol. s.r.o.,

Odeská 75,

821 06 Bratislava,

34105832

Zelenina a ovocie

50,76

14.2.2012

23.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

59/2012/SZ

Rudla, spol. s.r.o.,

Mariánska 3,

811 08 Bratislava,

35735490

Predaj pekárenských a cukrárskych výrobkov

16,00

15.2.2012

22.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

60/2012/SZ

Frutika, spol. s.r.o.,

Odeská 75,

821 06 Bratislava,

34105832

Zelenina a ovocie

61,78

15.2.2012

23.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

61/2012/SZ

Nowaco Slovakia s.r.o.,

Piešťanská 2321/71,

915 01 Nové Mesto n/Váhom,

34152199

Predaj mrazeného tovaru

23,22

15.2.2012

30.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

62/2012/SZ

Nowaco Slovakia s.r.o.,

Piešťanská 2321/71,

915 01 Nové Mesto n/Váhom,

34152199

Predaj mrazeného tovaru

151,20

15.2.2012

30.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

62a/2012/SZ

Rudla, spol. s.r.o.,

Mariánska 3,

811 08 Bratislava,

35735490

Predaj pekárenských a cukrárskych výrobkov

6,00

16.2.2012

22.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

63/2012/SZ

Mik, s.r.o.,

Hollého 1999/13,

927 05 Šaľa 5,

34099514

Predaj mäsa a mäsových výrobkov

150,77

16.2.2012

6/2011

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

64/2012/SZ

Nowaco Slovakia s.r.o.,

Piešťanská 2321/71,

915 01 Nové Mesto n/Váhom,

34152199

Predaj mrazeného tovaru

77,89

16.2.2012

30.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

65/2012/SZ

Demifood spol. s.r.o.,

Piešťanská 2503/43,

915 01 Nové Mesto n/Váhom,

36324124

Predaj potravinárskych výrobkov

122,44

16.2.2012

27.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

66/2012/SZ

Rudla, spol. s.r.o.,

Mariánska 3,

811 08 Bratislava,

35735490

Predaj pekárenských a cukrárskych výrobkov

6,00

17.2.2012

22.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

67/2012/SZ

Nowaco Slovakia s.r.o.,

Piešťanská 2321/71,

915 01 Nové Mesto n/Váhom,

34152199

Predaj mrazeného tovaru

48,59

17.2.2012

30.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

68/2012/SZ

Frutika, spol. s.r.o.,

Odeská 75,

821 06 Bratislava,

34105832

Zelenina a ovocie

32,94

17.2.2012

23.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

69/2012/SZ

Rudla, spol. s.r.o.,

Mariánska 3,

811 08 Bratislava,

35735490

Predaj pekárenských a cukrárskych výrobkov

6,00

20.2.2012

22.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

70/2012/SZ

Mik, s.r.o.,

Hollého 1999/13,

927 05 Šaľa 5,

34099514

Predaj mäsa a mäsových výrobkov

98,02

20.2.2012

6/2011

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

71/2012/SZ

Frutika, spol. s.r.o.,

Odeská 75,

821 06 Bratislava,

34105832

Zelenina a ovocie

86,00

20.2.2012

23.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

72/2012/SZ

Rudla, spol. s.r.o.,

Mariánska 3,

811 08 Bratislava,

35735490

Predaj pekárenských a cukrárskych výrobkov

6,00

21.2.2012

22.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

73/2012/SZ

Nowaco Slovakia s.r.o.,

Piešťanská 2321/71,

915 01 Nové Mesto n/Váhom,

34152199

Predaj mrazeného tovaru

36,00

21.2.2012

30.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

74/2012/SZ

Nowaco Slovakia s.r.o.,

Piešťanská 2321/71,

915 01 Nové Mesto n/Váhom,

34152199

Predaj mrazeného tovaru

22,44

21.2.2012

30.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

75/2012/SZ

Rudla, spol. s.r.o.,

Mariánska 3,

811 08 Bratislava,

35735490

Predaj pekárenských a cukrárskych výrobkov

6,00

22.2.2012

22.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

76/2012/SZ

Frutika, spol. s.r.o.,

Odeská 75,

821 06 Bratislava,

34105832

Zelenina a ovocie

73,56

22.2.2012

23.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

77/2012/SZ

Demifood spol. s.r.o.,

Piešťanská 2503/43,

915 01 Nové Mesto n/Váhom,

36324124

Predaj potravinárskych výrobkov

187,12

22.2.2012

27.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

78/2012/SZ

Rudla, spol. s.r.o.,

Mariánska 3,

811 08 Bratislava,

35735490

Predaj pekárenských a cukrárskych výrobkov

6,00

23.2.2012

22.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

79/2012/SZ

Frutika, spol. s.r.o.,

Odeská 75,

821 06 Bratislava,

34105832

Zelenina a ovocie

33,42

23.2.2012

23.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

80/2012/SZ

Mik, s.r.o.,

Hollého 1999/13,

927 05 Šaľa 5,

34099514

Predaj mäsa a mäsových výrobkov

101,57

23.2.2012

6/2011

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

81/2012/SZ

Rudla, spol. s.r.o.,

Mariánska 3,

811 08 Bratislava,

35735490

Predaj pekárenských a cukrárskych výrobkov

14,00

24.2.2012

22.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

82/2012/SZ

Rudla, spol. s.r.o.,

Mariánska 3,

811 08 Bratislava,

35735490

Predaj pekárenských a cukrárskych výrobkov

9,00

27.2.2012

22.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

83/2012/SZ

Frutika, spol. s.r.o.,

Odeská 75,

821 06 Bratislava,

34105832

Zelenina a ovocie

102,06

27.2.2012

23.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

84/2012/SZ

Nowaco Slovakia s.r.o.,

Piešťanská 2321/71,

915 01 Nové Mesto n/Váhom,

34152199

Predaj mrazeného tovaru

100,12

27.2.2012

30.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

85/2012/SZ

Mik, s.r.o.,

Hollého 1999/13,

927 05 Šaľa 5,

34099514

Predaj mäsa a mäsových výrobkov

71,16

27.2.2012

6/2011

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

86/2012/SZ

Rudla, spol. s.r.o.,

Mariánska 3,

811 08 Bratislava,

35735490

Predaj pekárenských a cukrárskych výrobkov

7,50

28.2.2012

22.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

87/2012/SZ

Frutika, spol. s.r.o.,

Odeská 75,

821 06 Bratislava,

34105832

Zelenina a ovocie

36,83

28.2.2012

23.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

88/2012/SZ

Nowaco Slovakia s.r.o.,

Piešťanská 2321/71,

915 01 Nové Mesto n/Váhom,

34152199

Predaj mrazeného tovaru

283,39

28.2.2012

30.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

89/2012/SZ

Demifood spol. s.r.o.,

Piešťanská 2503/43,

915 01 Nové Mesto n/Váhom,

36324124

Predaj potravinárskych výrobkov

245,20

28.2.2012

27.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

90/2012/SZ

Rudla, spol. s.r.o.,

Mariánska 3,

811 08 Bratislava,

35735490

Predaj pekárenských a cukrárskych výrobkov

14,30

29.2.2012

22.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

91/2012/SZ

Frutika, spol. s.r.o.,

Odeská 75,

821 06 Bratislava,

34105832

Zelenina a ovocie

45,90

29.2.2012

23.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia