Objednávky stravovacieho zariadenia január 2012 Tlačiť E-mail
Objednávky

Identifikačný

údaj

objednávky

Dodávateľ - názov,

sidlo,

IČO

popis

objednaného

plnenia

Hodnota obj.

plnenia

vrátane DPH

( € )

Dátum

vyhotovania

objednávky

Identifikácia

zmluvy

Objednávku

podpísal/a

1/2012/SZ

Rudla, spol. s.r.o.,

Mariánska 3,

811 08 Bratislava,

35735490

Predaj pekárenských a cukrárskych výrobkov

7,50

16.1.2012

22.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

2/2012/SZ

Nowaco Slovakia s.r.o.,

Piešťanská 2321/71,

915 01 Nové Mesto n/Váhom,

34152199

Predaj mrazeného tovaru

201,10

16.1.2012

30.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

3/2012/SZ

Nowaco Slovakia s.r.o.,

Piešťanská 2321/71,

915 01 Nové Mesto n/Váhom,

34152199

Predaj mrazeného tovaru

415,10

16.1.2012

30.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

4/2012/SZ

Frutika, spol. s.r.o.,

Odeská 75,

821 06 Bratislava,

34105832

Zelenina a ovocie

144,84

16.1.2012

23.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

5/2012/SZ

Mik, s.r.o.,

Hollého 1999/13,

927 05 Šaľa 5,

34099514

Predaj mäsa a mäsových výrobkov

156,52

16.1.2012

6/2011

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

6/2012/SZ

Demifood spol. s.r.o.,

Piešťanská 2503/43,

915 01 Nové Mesto n/Váhom,

36324124

Predaj potravinárskych výrobkov

378,91

16.1.2012

27.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

7/2012/SZ

Rudla, spol. s.r.o.,

Mariánska 3,

811 08 Bratislava,

35735490

Predaj pekárenských a cukrárskych výrobkov

25,32

17.1.2012

22.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

8/2012/SZ

Rudla, spol. s.r.o.,

Mariánska 3,

811 08 Bratislava,

35735490

Predaj pekárenských a cukrárskych výrobkov

6,00

18.1.2012

22.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

9/2012/SZ

Demifood spol. s.r.o.,

Piešťanská 2503/43,

915 01 Nové Mesto n/Váhom,

36324124

Predaj potravinárskych výrobkov

260,28

18.1.2012

27.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

10/2012/SZ

Frutika, spol. s.r.o.,

Odeská 75,

821 06 Bratislava,

34105832

Zelenina a ovocie

48,50

18.1.2012

23.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

11/2012/SZ

Rudla, spol. s.r.o.,

Mariánska 3,

811 08 Bratislava,

35735490

Predaj pekárenských a cukrárskych výrobkov

12,60

19.1.2012

22.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

12/2012/SZ

Mik, s.r.o.,

Hollého 1999/13,

927 05 Šaľa 5,

34099514

Predaj mäsa a mäsových výrobkov

310,43

19.1.2012

6/2011

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

13/2012/SZ

Rudla, spol. s.r.o.,

Mariánska 3,

811 08 Bratislava,

35735490

Predaj pekárenských a cukrárskych výrobkov

6,00

20.1.2012

22.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

14/2012/SZ

Frutika, spol. s.r.o.,

Odeská 75,

821 06 Bratislava,

34105832

Zelenina a ovocie

25,26

20.1.2012

23.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

15/2012/SZ

Nowaco Slovakia s.r.o.,

Piešťanská 2321/71,

915 01 Nové Mesto n/Váhom,

34152199

Predaj mrazeného tovaru

173,00

20.1.2012

30.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

16/2012/SZ

Nowaco Slovakia s.r.o.,

Piešťanská 2321/71,

915 01 Nové Mesto n/Váhom,

34152199

Predaj mrazeného tovaru

15,12

20.1.2012

30.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

17/2012/SZ

Rudla, spol. s.r.o.,

Mariánska 3,

811 08 Bratislava,

35735490

Predaj pekárenských a cukrárskych výrobkov

7,50

23.1.2012

22.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

18/2012/SZ

Mik, s.r.o.,

Hollého 1999/13,

927 05 Šaľa 5,

34099514

Predaj mäsa a mäsových výrobkov

83,57

23.1.2012

6/2011

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

19/2012/SZ

Frutika, spol. s.r.o.,

Odeská 75,

821 06 Bratislava,

34105832

Zelenina a ovocie

63,85

23.1.2012

23.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

20/2012/SZ

Rudla, spol. s.r.o.,

Mariánska 3,

811 08 Bratislava,

35735490

Predaj pekárenských a cukrárskych výrobkov

6,00

24.1.2012

22.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

20a/2012/SZ

Frutika, spol. s.r.o.,

Odeská 75,

821 06 Bratislava,

34105832

Zelenina a ovocie

55,51

24.1.2012

23.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

21/2012/SZ

Demifood spol. s.r.o.,

Piešťanská 2503/43,

915 01 Nové Mesto n/Váhom, 36324124

Predaj potravinárskych výrobkov

147,60

24.1.2012

27.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

22/2012/SZ

Rudla, spol. s.r.o.,

Mariánska 3,

811 08 Bratislava,

35735490

Predaj pekárenských a cukrárskych výrobkov

6,00

25.1.2012

22.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

23/2012/SZ

Nowaco Slovakia s.r.o.,

Piešťanská 2321/71,

915 01 Nové Mesto n/Váhom,

34152199

Predaj mrazeného tovaru

95,45

25.1.2012

30.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

23a/2012/SZ

Frutika, spol. s.r.o.,

Odeská 75,

821 06 Bratislava,

34105832

Zelenina a ovocie

35,70

25.1.2012

23.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

24/2012/SZ

Rudla, spol. s.r.o.,

Mariánska 3,

811 08 Bratislava,

35735490

Predaj pekárenských a cukrárskych výrobkov

7,50

26.1.2012

22.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

25/2012/SZ

Rudla, spol. s.r.o.,

Mariánska 3,

811 08 Bratislava,

35735490

Predaj pekárenských a cukrárskych výrobkov

6,00

27.1.2012

22.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

26/2012/SZ

Frutika, spol. s.r.o.,

Odeská 75,

821 06 Bratislava,

34105832

Zelenina a ovocie

17,05

27.1.2012

23.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

27/2012/SZ

Demifood spol. s.r.o.,

Piešťanská 2503/43,

915 01 Nové Mesto n/Váhom,

36324124

Predaj potravinárskych výrobkov

76,27

27.1.2012

27.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

28/2012/SZ

Demifood spol. s.r.o.,

Piešťanská 2503/43,

915 01 Nové Mesto n/Váhom,

36324124

Predaj potravinárskych výrobkov

606,24

27.1.2012

27.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

29/2012/SZ

Rudla, spol. s.r.o.,

Mariánska 3,

811 08 Bratislava,

35735490

Predaj pekárenských a cukrárskych výrobkov

6,00

30.1.2012

22.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

30/2012/SZ

Frutika, spol. s.r.o.,

Odeská 75,

821 06 Bratislava,

34105832

Zelenina a ovocie

49,98

30.1.2012

23.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

31/2012/SZ

Mik, s.r.o.,

Hollého 1999/13,

927 05 Šaľa 5,

34099514

Predaj mäsa a mäsových výrobkov

174,64

30.1.2012

6/2011

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

32/2012/SZ

Demifood spol. s.r.o.,

Piešťanská 2503/43,

915 01 Nové Mesto n/Váhom,

36324124

Predaj potravinárskych výrobkov

78,11

30.1.2012

27.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

33/2012/SZ

Rudla, spol. s.r.o.,

Mariánska 3,

811 08 Bratislava,

35735490

Predaj pekárenských a cukrárskych výrobkov

6,00

31.1.2012

22.12.2010

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia

34/2012/SZ

Nowaco Slovakia s.r.o.,

Piešťanská 2321/71,

915 01 Nové Mesto n/Váhom,

34152199

Predaj mrazeného tovaru

280,36

31.1.2012

30.12.2012

Janka  Ševčovičová vedúca stravovacieho zariadenia