Oznamovanie do centrálneho registra zdrojov žiarenia Tlačiť E-mail

Centrálny register zdrojov ionizujúceho žiarenia v Slovenskej republike vedie Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky:

 

POŠTOVÁ ADRESA:

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Centrálny register zdrojov žiarenia

Trnavská cesta 52, P.O.BOX 45

826 45  Bratislava

 

 

Oznamovacia povinnosť do centrálneho registra zdrojov žiarenia

(§49 vyhl. MZ SR č. 545/2012 Z.z.)

 

 

1)   Fyzické osoby - podnikatelia a právnické osoby, ktoré dovážajú, distribuujú, predávajú alebo prenajímajú zdroje ionizujúceho žiarenia sú povinné oznámiť do centrálneho registra:

a)  dovoz, distribúciu, predaj alebo prenájom zdrojov ionizujúceho žiarenia najneskôr do jedného mesiaca od jeho uskutočnenia,

b)  odovzdanie zdroja ionizujúceho žiarenia inej osobe do jedného mesiaca od jeho odovzdania,

c)  stratu zdrojov ionizujúceho žiarenia, ich krádež alebo zničenie bezodkladne.

 

 

2)  Fyzické osoby a právnické osoby, ktoré vykonávajú činnosti vedúce k ožiareniu alebo činnosti dôležité z hľadiska radiačnej ochrany na základe povolenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky alebo regionálneho úradu verejného zdravotníctva sú povinné oznámiť do centrálneho registra:

a)  každé nadobudnutie zdroja ionizujúceho žiarenia a základné údaje o zdrojoch ionizujúceho žiarenia najneskôr do jedného mesiaca od ich nadobudnutia,

b)  odovzdanie zdroja ionizujúceho žiarenia inej osobe najneskôr do jedného mesiaca od ich odovzdania,

c)  stratu zdrojov ionizujúceho žiarenia, ich krádež alebo zničenie oznamujú bezodkladne.

 

 

3)  Fyzické osoby a právnické osoby, ktoré vykonávajú činnosti vedúce k ožiareniu na základe oznámenia, sú povinné oznámiť do centrálneho registra:

a)  každé nadobudnutie zdroja ionizujúceho žiarenia najneskôr do jedného mesiaca od ich nadobudnutia,

b)  odovzdanie zdroja ionizujúceho žiarenia inej osobe najneskôr do jedného mesiaca od ich odovzdania,

c)  ukončenie činnosti so zdrojmi ionizujúceho žiarenia do 3 dní po skončení činnosti.

 


REGISTračné karty zdrojov ionizujúceho žiarenia


Pri oznámení do centrálneho registra zdrojov žiarenia je potrebné vyplniť príslušné registračné karty zdrojov ionizujúceho žiarenia. 


Každá fyzická a právnická osoba, ktorá používa zdroje ionizujúceho žiarenia vyplní jednu registračnú kartu prevádzkovateľa zdrojov žiarenia a osobitne registračné karty za každý používaný zdroj žiarenia (napríklad ak prevádzkovateľ používa 3 RTG prístroje, je povinný vyplniť 1 registračnú kartu ako prevádzkovateľ zdrojov žiarenia a 3 registračné karty za RTG prístroje).Registračné karty si môžete stiahnuť tu:

1.  Registračná karta prevádzkovateľa zdrojov ionizujúceho žiarenia (.RTF)

Registračná karta prevádzkovateľa zdrojov ionizujúceho žiarenia (.PDF)

pre každého prevádzkovateľa zdrojov žiarenia

 

2.  Registračná karta röntgenového prístroja (.RTF)

Registračná karta röntgenového prístroja (.PDF)

Röntgenové prístroje:

-  Zubný rtg prístroj intraorálny

-  Zubný rtg prístroj panoramatický

-  Stabilný rtg prístroj pre skiagrafiu

-  Stabilný rtg prístroj pre skiaskopiu

-  Stabilný rtg pre skiagrafiu a skiaskopiu

-  Rtg prístroj pre DSA

-  Počítačový tomograf - CT

-  Mamografický rtg prístroj

-  Pojazdný rtg prístroj

-  Rtg prístroj pre hĺbkovú terapiu

-  Rtg prístroj pre povrchovú terapiu

-  Veterinárny rtg prístroj

-  Technický rtg prístroj prenosný

-  Technický rtg prístroj stacionárny

-  Rtg prístroj pre kontrolu batožín

-  Mikroštrukturálny rtg prístroj

-  Rtg prístroj pre spektrometriu

-  Iný nešpecifikovaný rtg prístroj
 

3.  Registračná karta uzavretého rádioaktívneho žiariča (.RTF)

Registračná karta uzavretého rádioaktívneho žiariča (.PDF)

pre pracoviská s uzavretými rádioaktívnymi žiaričmi
 

4.  Registračná karta generátora ionizujúceho žiarenia (.RTF)

Registračná karta generátora ionizujúceho žiarenia (.PDF)

GENERÁTORY IONIZUJÚCEHO ŽIARENIA:

-  Urýchľovač elektrónov pre rádioterapiu

-  Priemyselný urýchľovač elektrónov

-  Urýchľovač nabitých častíc

-  Iónový implantátor

-  Iný nešpecifikovaný generátor žiarenia
 

5.  Registračná karta zariadenia s uzavretým rádioaktívnym žiaričom (.RTF)

Registračná karta zariadenia s uzavretým rádioaktívnym žiaričom (.PDF)

Zariadenia s uzavretým rádioaktívnym žiaričom:

-  Röntgenfluorescenčný analyzátor

-  Neutrónový generátor

-  Priemyselné meracie zariadenie

-  Laboratórny analytický prístroj

-  Iné nešpecifikované zariadenie
 

6.  Bilancia spotreby rádioaktívnych látok (.RTF)

Bilancia spotreby rádioaktívnych látok (.PDF)

pre pracoviská s otvorenými rádioaktívnymi žiaričmiVyplnené registračné karty pošlite prosím na adresu ÚVZ SR, alebo Emailom na adresu:

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. alebo na Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.