Objednávky marec 2012 Tlačiť E-mail
Objednávky

Identifikačný

údaj

objednávky

Dodávateľ

názov,

sidlo,

IČO

popis

objednaného

plnenia

Hodnota

obj. plnenia

vrátane

DPH

( € )

Dátum vyhotovania objednávky

Identifikácia

zmluvy

Objednávku

podpísal/a

178/2012

GastroRex s.r.o.,

Mlynské Luhy 80,
821 05 Bratislava,

35783052

Oprava plynového kotla

125,00

2.3.2012

 

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

179/2012

Autoservis Hilka,

Račianska 142/A,

831 54 Bratislava,

34460934

Motorový olej

35,00

2.3.2012

 

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

180/2012

Copex Reprografia,

Cukrová 14,

813 39 Bratislava,

22658858

Tlač posteru

36,00

2.3.2012

 

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

181/2012

Lajka s.r.o.,

Sokolská 287/31,

013 24 Strečno,

36419907

Reklamné predmety

286,15

2.3.2012

 

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

182/2012

Svetlonos, Astrová 56,

821 01 Bratislava,

35854855

Grafické spracovanie, tlač

600,00

2.3.2012

 

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

183/2012

Amedis s.r.o.,

Mlynská 10,

921 01 Piešťany,

00612758

ŠZM

1 076,00

2.3.2012

 

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

184/2012

VÚVH, Nábr. arm.gen. L. Svobodu 5,
812 49 Bratislava,

00156850

Medzilaboratórny test

210,00

2.3.2012

 

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

185/2012

Ľubica,

Vajnorská 131/A,

831 04 Bratislava,

22649778

Pracovná obuv

133,73

2.3.2012

 

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

186/2012

Fisher Slovakia s.r.o.,

Mäsiarska 13,

054 01 Levoča,

36483095

Fľaša PE širokohrdlá

195,20

2.3.2012

 

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

187/2012

Unicomp s.r.o.,

Svätoplukova 23,

058 01 Poprad,

31660967

Diagnostikum

23,04

2.3.2012

 

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

188/2012

VÚ SAV,

Dúbravská cesta 9,

845 05 Bratislava,

00166651

Diagnostikum

115,80

2.3.2012

 

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

189/2012

Timed s.r.o.,

Trnavská cesta 112,

821 01 Bratislava,

34298321

Diagnostikum

639,31

2.3.2012

 

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

190/2012

Jemo Trading s.r.o.,

Topoľová 18,

811 04 Bratislava,

17317436

Diagnostiká

1 012,00

2.3.2012

 

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

191/2012

K Trade zdr.,

Púpavová 31,

841 04 Bratislava,

34298321

Mikrotitračné platničky

170,44

2.3.2012

 

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

192/2012

Lambda Life a.s.,

Levočská 3,

851 01 Bratislava,

35848189

Síran horečnatý

1 164,00

2.3.2012

 

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

193/2012

Centralchem s.r.o., Plynárenská 2,

821 09 Bratislava,

31625444

Chlorid sodný

2,32

2.3.2012

 

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

194/2012

Labway s.r.o.,

Trstínska 13,

841 06 Bratislava,

31400981

Chromatografická kolóna

175,00

2.3.2012

 

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

195/2012

Merck s.r.o.

Dvořákovo nábrežie 4,

810 06 Bratislava,

31338101

Chemikálie, ŠZM

217,05

2.3.2012

 

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

196/2012

Amedis s.r.o.,

Mlynská 10,

921 01 Piešťany,

00612758

ŠZM

549,00

2.3.2012

 

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

197/2012

Merck s.r.o.,

Dvořákovo nábrežie 4,

810 06 Bratislava,

31338101

Cyklohexán, toluén

587,20

2.3.2012

 

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

198/2012

Slovenský metrologický ústav,

Karloveská 63,

842 55 Bratislava,

30810701

Ožiarenie vzoriek potravín

172,00

2.3.2012

 

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

199/2012

Agem Computers s.r.o.,

Panónska 42,

851 01 Bratislava,

35692715

Výpočtová technika

742,92

2.3.2012

 

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

200/2012

MIP s.r.o.,

Lúčna 4,

971 01 Prievidza,

31629784

Náplne do tlačiarní

57,77

2.3.2012

 

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

201/2012

Univerzitná nemocnica,

Pažítková 4,

821 01 Bratislava,

31813861

Pranie pracovných odevov

104,66

5.3.2012

27.12.2011

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

202/2012

HLS Body s.r.o.,

Družstevná 486/69,

916 01 Stará Turá,

45456411

Plnospektrálne trubicové žiarivky

618,00

6.3.2012

 

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

203/2012

FedEx Inspekta Slovakia,

Letisko M.R. Štefánika,

823 12 Bratislava,

36570541

Preprava zásielky

98,00

8.3.2012

 

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

204/2012

Sales Director ACRC,

Kremnická 14,

851 01 Bratislava,

35952083

Prieskum k problematike fajčenia

8 240,00

8.3.2012

 

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

205/2012

Gupress tlačiareň,

Haydukova 17,

811 08 Bratislava,

11663715

Tlač letákov

743,40

8.3.2012

 

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

206/2012

Triton s.r.o.,

Topoľčianska 25,

851 01 Bratislava,

31323642

Oprava brány

100,00

8.3.2012

 

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

207/2012

Autoservis Hilka,

Račianska 142/A,

831 54 Bratislava,

34460934

Autobatéria

150,00

12.3.2012

9.1.2012

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

208/2012

Univerzitná nemocnica,

Pažítková 4,

821 01 Bratislava,

31813861

Pranie pracovných odevov

94,53

12.3.2012

27.12.2011

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

209/2012

Agem Computers s.r.o.,

Panónska 42,

851 01 Bratislava,

35692715

Telefónny aparát

15,00

12.3.2011

 

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

210/2012

Eta-Slovakia s.r.o.,

Stará Vajnorská 8,

831 04 Bratislava,

31350798

Viacúčelový vysávač

99,99

12.3.2012

 

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

211/2012

Buroprofi Kanex Slovakia s.r.o.,

Stará Vajnorská 3/A,

821 05 Bratislava,

35683627

Čistiace prostriedky

482,78

12.3.2012

 

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

212/2012

VÚVH, Nábr. arm.gen.

L. Svobodu 5,

812 49 Bratislava,

00156850

Medzilaboratórna porovnávacia skúška

184,00

12.3.2012

 

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

213/2012

Česká společnost pro osvětlování

regionální skupina Ostrava,

17. listopadu 15,

708 00 Ostrava-Poruba,

64626776

Medzilaboratórna porovnávacia skúška

4000,- Czk

12.3.2012

 

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

214/2012

FedEx Inspekta Slovakia,

Letisko M.R. Štefánika,

823 12 Bratislava,

36570541

Preprava zásielky

100,10

12.3.2012

 

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

215/2012

Jemo Trading s.r.o.,

Topoľová 18,

811 04 Bratislava,

17317436

Diagnostikum

209,00

12.3.2012

 

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

216/2012

Laboserv SK s.r.o.,

Boženy Němcovej 8,

811 04 Bratislava,

45450196

Diagnostikum

143,00

12.3.2012

 

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

217/2012

Med-art s.r.o.,

Hornočermánska 4,

949 01 Nitra,

34113924

Itest kryobanka

148,00

12.3.2012

 

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

218/2012

Biohem s.r.o.,

Zlatovská 2211,

911 01 Trenčín,

31442617

Diagnostikum

226,85

12.3.2012

 

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

219/2012

Lambda Life a.s.,

Levočská 3,

851 01 Bratislava,

35848189

Striekačkové filtre

112,80

12.3.2012

 

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

220/2012

Sklolab-servis,

Geologická 8,

821 06 Bratislava,

35328428

Oprava prístroja

75,00

12.3.2012

 

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

221/2012

Asco s.r.o.,

Orenburská 29,

820 00 Bratislava,

35894504

Diagnostiká

604,77

12.3.2012

 

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

222/2012

Ecoli s.r.o.,

Studenohorská 12,

843 03 Bratislava,

35815906

Diagnostikum

91,00

12.3.2012

 

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

223/2012

K Trade zdr.,

Dúbravská cesta 9,

842 45 Bratislava,

34298321

ŠZM

219,19

12.3.2012

 

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

224/2012

Clean Tonery s.r.o.,

Za hradbami 27,

902 01 Pezinok,

35891866

Náplne do tlačiarní

44,28

12.3.2012

 

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

225/2012

Agem Computers s.r.o.,

Panónska 42,

851 01 Bratislava,

35692715

Telefónny aparát

31,94

12.3.2012

 

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

226/2012

Lambda Life a.s.,

Levočská 3,

851 01 Bratislava,

35848189

Diagnostiká

156,12

13.3.2012

 

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

227/2012

Merck s.r.o.,

Dvořákovo nábrežie 6,

810 06 Bratislava,

31338101

Anaerocult A

115,92

13.3.2012

 

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

228/2012

Merck s.r.o.,

Dvořákovo nábrežie 6,

810 06 Bratislava,

31338101

Rozpúšťadlá

397,83

13.3.2012

 

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

229/2012

Amedis s.r.o.,

Mlynská 10,

921 01  Piešťany,

00612758

Kombinovaná výbojka

439,00

13.3.2012

 

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

230/2012

Slovenský metrologický ústav,

Karloveská 63,

842 55 Bratislava,

30810701

CRM

153,00

13.3.2012

 

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

231/2012

Lambda Life a.s.,

Levočská 3,

851 01 Bratislava,

35848189

Diagnostiká

362,00

13.3.2012

 

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

232/2012

Clean Tonery s.r.o.,

Za hradbami 27,

902 01 Pezinok,

35891866

Náplne do tlačiarní

223,32

13.3.2012

 

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

233/2012

MIP s.r.o.,

Lúčna 4,

971 01 Prievidza,

31629784

Náplne do tlačiarní

41,78

13.3.2012

 

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

234/2012

GastroRex s.r.o.,

Mlynské Luhy 80,

821 05 Bratislava,

35783052

Oprava elektrického ohrevného pultu

27,00

19.3.2012

 

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

235/2012

Autoservis Hilka,

Račianska 142/A,

831 54 Bratislava,

34460934

Servis motorového vozidla

300,00

19.3.2012

9.1.2012

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

236/2012

Controlcar,

Pestovateľská 8,

821 04 Bratislava,

43113541

Prezutie mot. vozidiel zo zimných na
letné pneumatiky

120,00

19.3.2012

 

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

237/2012

Buroprofi Kanex Slovakia s.r.o.,

Stará Vajnorská 3/A,

821 05 Bratislava,

35683627

Čistiace prostriedky

543,92

19.3.2012

 

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

238/2012

Centralchem s.r.o.,

Plynárenská 2,

821 09 Bratislava,

31625444

Chemikálie

204,20

19.3.2012

 

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

239/2012

Agem Computers s.r.o.,

Panónska 42,

851 01 Bratislava,

35692715

Výpočtová technika

837,12

19.3.2012

 

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

240/2012

Bio-La-Help s.r.o.,

M.R.Štefánika 161,

956 18 Bošany,

30884446

Suspenzné médium

11,74

19.3.2012

 

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

241/2012

Asco s.r.o.,

Orenburská 29,

820 00 Bratislava,

35894504

Diagnostiká

604,77

19.3.2012

 

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

242/2012

Trigon s.r.o.,

Štefunkova 13,

821 03 Bratislava,

00602175

Oprava autoklávu

163,20

19.3.2012

 

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

243/2012

Trigon s.r.o.,

Štefunkova 13,

821 03 Bratislava,

00602175

Oprava autoklávu

2 389,20

19.3.2012

 

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

244/2012

Clean Tonery s.r.o.,

Za hradbami 27,

902 01 Pezinok,

35891866

Náplne do tlačiarní

43,20

19.3.2012

 

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

245/2012

Merck s.r.o.,

Dvořákovo nábrežie 6,

810 06 Bratislava,

31338101

Oprava a servis vákuovej pumpy

366,40

19.3.2012

 

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

246/2012

Slovenská legálna metrológia n.o.,

Hviezdoslavova 31,

974 01 B.Bystrica,

37954521

Kalibrácia elektronického teplomera

25,00

19.3.2012

 

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

247/2012

Lambda Life a.s.,

Levočská 3,

851 01 Bratislava,

35848189

Diagnostiká

414,00

19.3.2012

 

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

248/2012

Mip s.r.o.,

Lúčna 4,

971 01 Prievidza,

31629784

Náplne do tlačiarní

41,78

19.3.2012

 

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

249/2012

Univerzitná nemocnica,

Pažítková 4,

821 01 Bratislava,

31813861

Pranie pracovných odevov

87,85

19.3.2012

27.12.2011

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

250/2012

Agem Computers s.r.o.,

Panónska 42,

851 01 Bratislava,

35692715

Výpočtová technika

167,40

21.3.2012

 

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

251/2012

Regina,

Hattalova 12,

831 03
Bratislava,

11636653

Kancelárske potreby

42,40

21.3.2012

 

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

252/2012

Autoservis Hilka,

Račianska 142/A,
831 54 Bratislava,

34460934

Oprava motorového vozidla

100,00

21.3.2012

9.1.2012

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

253/2012

Miloš Konček,

Robotnícka 14,

831 03 Bratislava,

416638522

Vyčistenie motorového vozidla

37,50

21.3.2012

 

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

254/2012

Hartmann-Rico s.r.o.,

Einsteinova 24,

851 01 Bratislava,

31351361

Zdravotný materiál

302,01

21.3.2012

 

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

255/2012

Agem Computers s.r.o.,

Panónska 42,

851 01 Bratislava,

35692715

Výpočtová technika

9,11

21.3.2012

 

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

256/2012

Bio-La-Help s.r.o.,

M.R.Štefánika 161,

956 18 Bošany,

30884446

Skúmavky

133,20

21.3.2012

 

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

257/2012

Laboserv SK s.r.o.,

Boženy Němcovej 8,

811 04 Bratislava,

45450196

Parainfluenza

143,00

21.3.2012

 

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

258/2012

Instand e.V.,

Ubierstr.20,

D-40223 Dusseldorf,

P.O.Box 250211,

D-40093 Dusseldorf,

119496290

Externá kontrola kvality skúšok

131,00

21.3.2012

 

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

259/2012

Unicomp s.r.o.,

Svätoplukova 23,

058 01 Poprad,

31660967

Diagnostikum

16,68

21.3.2012

 

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

260/2012

Ecolab,

Čajakova 18,

811 05 Bratislava,

31342213

Incidin oxy des

244,44

21.3.2012

 

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

261/2012

K Trade zdr.,

Púpavová 31,

841 04 Bratislava,

34298321

ŠZM, diagnostikum

530,61

21.3.2012

 

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

262/2012

Jemo Trading s.r.o.,

Topoľová 18,

811 04 Bratislava,

17317436

Diagnostiká

770,00

21.3.2012

 

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

263/2012

Clean Tonery s.r.o.,

Za hradbami 27,

902 01 Pezinok,

35891866

Pásky do tlačiarne

13,92

21.3.2012

 

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

264/2012

MIP s.r.o.,

Lúčna 4,

971 01 Prievidza,

31629784

Náplne do tlačiarní

82,14

22.3.2012

 

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

265/2012

K Trade zdr.,

Púpavová 31,

841 04 Bratislava,

34298321

ŠZM

165,00

22.3.2012

 

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

266/2012

Labway s.r.o.,

Trstínska 13,

841 06 Bratislava,

31400981

ŠZM

12,96

22.3.2012

 

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

267/2012

Lambda Life a.s.,

Levočská 3,

851 01 Bratislava,

35848189

Vitamíny

38,52

22.3.2012

 

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

268/2012

Merck s.r.o.,

Dvořákovo nábrežie 4,

810 06 Bratislava,

31338101

Rozpúšťadlá

686,00

22.3.2012

 

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

269/2012

Agem Computers s.r.o.,

Panónska 42,

851 01 Bratislava,

35692715

Tlačiareň

86,00

22.3.2012

 

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

270/2012

Lambda Life a.s.,

Levočská 3,

851 01 Bratislava,

35848189

Diagnostiká

395,00

22.3.2012

 

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

271/2012

Kusyn,

Žitavská 22,

821 07 Bratislava,

22677950

ŠZM

119,20

22.3.2012

 

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

272/2012

Ecoli s.r.o.,

Studenohorská 12,

843 03 Bratislava,

35815906

Chemické činidlá

35,00

22.3.2012

 

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

273/2012

Merck s.r.o.,

Dvořákovo nábrežie 4,

810 06 Bratislava,

31338101

Diagnostiká

281,36

22.3.2012

 

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

274/2012

ASLAB spol. s r.o.,

VÚV T.G.Masaryka,

Podbanská 2582/30,

160 00 Praha 6,

00020711

Medzilaboratórny test

64,74

22.3.2012

 

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

275/2012

Univerzitná nemocnica,

Pažítková 4,

821 01 Bratislava,

31813861

Pranie pracovných odevov

91,21

26.3.2012

27.12.2011

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

276/2012

Trenčianska stomatologická akadémia
sústavného vzdelávania n.o.

Podhájska 1

914 01  Trenčianska Teplá

42013381

Kurz obnovenia vedomostí a praktických
zručností

299,00

27.3.2012

 

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

277/2012

Copex Reprografia,

Cukrová 14,

813 39 Bratislava,

22658858

Tlač plagátov

151,09

29.3.2012

 

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

278/2012

Clean Tonery s.r.o.,

Za hradbami 27,

902 01 Pezinok,

35891866

Náplne do tlačiarní

64,80

29.3.2012

 

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

279/2012

VF s.r.o.,

M.R.Štefánika 9,

010 02 Žilina,

31442552

Vyhodnotenie osobných dozimetrov

102,60

29.3.2012

 

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

280/2012

Agem Computers s.r.o.,

Panónska 42,

851 01 Bratislava,

35692715

Výpočtová technika

203,28

29.3.2012

 

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

281/2012

Interchair s.r.o.,

Trnavská cesta 112,

812 01  Bratislava,

31402623

Kancelárske kreslá

302,34

29.3.2012

 

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

282/2012

Sekk s.r.o.,

Za Pasáží 1609,

530 02 Pardubice,

648241195

Medzilaboratórny test

64,00

29.3.2012

 

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

283/2012

Autoservis Hilka,

Račianska 142/A,

831 54 Bratislava,

34460934

Servis motorového vozidla

340,00

29.3.2012

9.1.2012

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

284/2012

Triton s.r.o.,

Topoľčianska 25,

851 01 Bratislava,

31323642

Diaľkový ovládač

24,00

29.3.2012

 

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

285/2012

Konica Minolta Slovakia s.r.o.,

Černyševského 10,

851 01 Bratislava,

31338551

Servis kopírovacieho stroja Bizhub 500, tonerové náplne

373,58

29.3.2012

 

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

286/2012

GastroRex s.r.o.,

Mlynské Luhy 80,

821 05 Bratislava,

35783052

Čistiaci a oplachovací prostriedok do umývačky riadu

90,00

29.3.2012

 

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

287/2012

Elektro Ezib s.r.o.,

Ďurgalova 14,

831 01 Bratislava,

35787511

Oprava elektroinštalácie

288,00

29.3.2012

31.1.2012

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

288/2012

Ľubica, Vajnorská

131/A,

831 04 Bratislava,

22649778

Pracovné odevy

879,73

29.3.2012

 

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

289/2012

Daffer s.r.o.,

Včelárska 1,

971 01 Bratislava,

36320439

Kancelárske potreby

637,59

29.3.2012

 

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

290/2012

Bio Consult Slovakia s.r.o.,

Ružová dolina 6,

821 09  Bratislava

35700220

Diagnostikum

1 063,15

29.3.2012

 

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

291/2012

Lambda Life a.s.,

Levočská 3,

851 01 Bratislava,

35848189

Sekvenačné reakcie

268,40

29.3.2012

 

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

292/2012

Timed s.r.o.,

Trnavská cesta 112,

821 01 Bratislava,

34298321

Diagnostikum

453,25

29.3.2012

 

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

293/2012

Jemo Trading s.r.o.,

Topoľová 18,

811 04 Bratislava,

17317436

Diagnostiká

198,00

29.3.2012

 

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

294/2012

Merck s.r.o.,

Dvořákovo nábrežie 4,

810 06 Bratislava,

31338101

Diagnostikum

28,86

29.3.2012

 

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

295/2012

FedEx Inspekta Slovakia,

Letisko M.R. Štefánika,

823 12 Bratislava,

36570541

Preprava zásielky

354,62

30.3.2012

 

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

296/2012

Lambda Life a.s.,

Levočská 3,

851 01 Bratislava,

35848189

Chemikálie

511,80

30.3.2012

 

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

297/2012

Lambda Life a.s.,

Levočská 3,

851 01 Bratislava,

35848189

Chemikália

436,00

30.3.2012

 

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

298/2012

Ecoli s.r.o.,

Studenohorská 12,

843 03 Bratislava,

35815906

TTC tergitol

49,90

30.3.2012

 

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

299/2012

Merck s.r.o.,

Dvořákovo nábrežie 4,

810 06 Bratislava,

31338101

Chemikália

37,00

30.3.2012

 

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

300/2012

Clean Tonery s.r.o.,

Za hradbami 27,

902 01 Pezinok,

35891866

Oprava tlačiarne

50,00

30.3.2012

 

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

301/2012

Labway s.r.o.,

Trstínska 13,

841 06 Bratislava,

31400981

Údržba komorovej chladničky

98,40

30.3.2012

 

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

302/2012

Bali, Ing. Igor Liba,

Saratovská 7,

841 02  Bratislava,

17529069

ŠZM

236,23

30.3.2012

 

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

303/2012

Hach Lange s.r.o.,

Roľnícka 21,

831 01  Bratislava,

35899727

Diagnostiká

210,50

30.3.2012

 

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

304/2012

Ecoli s.r.o.,

Studenohorská 12,

843 03 Bratislava,

35815906

ŠZM

369,76

30.3.2012

 

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ