Objednávky február 2012 Tlačiť E-mail
Objednávky

Identifikačný
údaj objednávky

Dodávateľ - názov, sidlo, IČO

popis objednaného plnenia

Hodnota obj. plnenia vrátane DPH   ( € )

Dátum vyhotovania objednávky

Identifikácia zmluvy

Objednávku podpísal/a

64/2012

Oasis-lab s.r.o., Ignáca Gesaja 36,
900 28 Zálesie, 35908645

Polypropylenové kontajnery

134,40

2.2.2012

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

65/2012

Oasis-lab s.r.o., Ignáca Gesaja 36,
900 28 Zálesie, 35908645

Pasteurove pipety

43,44

2.2.2012

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

66/2012

Linde Gas k.s., Odborárska 23, 831 02 Bratislava,31373861

Technické plyny

190,67

2.2.2012

ST-10-05-12
-ZP-1-E

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

67/2012

Amedis s.r.o., Mlynská 10, 921 01
Piešťany, 00612758

Náhradné diely

284,88

2.2.2012

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

68/2012

Hach Lange s.r.o., Roľnícka 21, 831 07
Bratislava, 35899727

ŠZM

777,00

2.2.2012

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

69/2012

Oasis-lab s.r.o., Ignáca Gesaja 36, 900 28
Zálesie, 35908645

Petriho misky

197,70

2.2.2012

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

70/2012

Merck s.r.o., Dvořákovo nábrežie 6,
810 06 Bratislava, 31338101

Test na stanovenie bóru

258,50

2.2.2012

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

71/2012

VÚVH, Nábr. arm.gen. L. Svobodu 5,
812 49 Bratislava, 00156850

Medzilaboratórny test

163,00

2.2.2012

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

72/2012

Autoservis Hilka, Račianska 142/A,
831 54 Bratislava, 34460934

Autobatéria

184,00

2.2.2012

9.1.2012

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

73/2012

Autoservis Hilka, Račianska 142/A,
831 54 Bratislava, 34460934

Servis motorového vozidla

100,00

2.2.2012

9.1.2012

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

74/2012

Autoservis Hilka, Račianska 142/A, 831 54 Bratislava, 34460934

Servis motorového vozidla

939,78

2.2.2012

9.1.2012

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

75/2012

Autoservis Hilka, Račianska 142/A, 831 54 Bratislava, 34460934

Servis motorového vozidla

265,00

2.2.2012

9.1.2012

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

76/2012

Ento železiarstvo s.r.o., Turbínová 1,
831 04 Bratislava, 35798505

Vodovodné batérie

150,00

2.2.2012

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

77/2012

Ľubica, Vajnorská 131/A, 831 04
Bratislava, 22649778

Pracovné odevy

41,88

2.2.2012

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

78/2012

Buroprofi Kanex Slovakia s.r.o., Stará
Vajnorská 3/A, 831 04 Bratislava, 35683627

Čistiace prostriedky

651,54

2.2.2012

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

79/2012

Agem Computers s.r.o. Panónska 42,
851 01 Bratislava, 35692715

Monitor

129,36

6.2.2012

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

80/2012

VF s.r.o., M.R.Štefánika 9, 010 02 Žilina,
31442552

Vyhodnotenie osobných dozimetrov

102,60

6.2.2012

30.11.2011

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

81/2012

Amedis s.r.o., Mlynská 10, 921 01
Piešťany, 00612758

Servis HPLC pumpy

41,00

6.2.2012

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

82/2012

Clean Tonery s.r.o., Za hradbami 27,
902 01 Pezinok, 35891866

Odpadová nádoba do tlačiarne

8,00

6.2.2012

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

83/2012

Clean Tonery s.r.o., Za hradbami 27,
902 01 Pezinok, 35891866

Náplne do tlačiarní

94,73

6.2.2012

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

84/2012

MIP s.r.o., Lúčna 4, 971 01
Prievidza, 31629784

Nápln do tlačiarne

43,96

6.2.2012

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

85/2012

Agem Computers s.r.o. Panónska 42,
851 01 Bratislava, 35692715

Multifunkčné zariadenie

452,40

6.2.2012

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

86/2012

Trilab s.r.o., Družstevná 367, 972 12
Nedožery Brezany, 44849737

Petriho misky

108,00

6.2.2012

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

87/2012

Anex, Malženice 233, 919 29 Malženice,
30341710

Dezinfekčné mydlo

99,60

6.2.2012

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

88/2012

Miele s.r.o., Plynárenská 1, 821 09
Bratislava, 35872161

Výmena živice v umývačke

63,84

6.2.2012

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

89/2012

Virologický ústav SAV, Dúbravská cesta 9,
845 05 Bratislava, 00166651

Diagnostiká

115,80

6.2.2012

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

90/2012

Jemo Trading spol. s r.o., Topoľová 18,
811 04 Bratislava, 17317436

Diagnostiká

685,30

6.2.2012

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

91/2012

K Trade zdr., Púpavová 31, 841 04
Bratislava, 34298321

ŠZM

495,27

6.2.2012

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

92/2012

Univerzitná nemocnica, Pažítková 4,
821 01 Bratislava, 31813861

Pranie pracovných odevov

89,56

6.2.2012

27.12.2011

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

93/2012

Agem Computers s.r.o. Panónska 42,
851 01 Bratislava, 35692715

Výpočtová technika

669,11

9.2.2012

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

94/2012

Agem Computers s.r.o. Panónska 42,
851 01 Bratislava, 35692715

Výpočtová technika

135,24

9.2.2012

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

95/2012

Agens s.r.o., Drieňová 25, 521 01
Bratislava, 35684453

Napájací zdroj, karta do tel.ústredne

1 550,00

9.2.2012

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

96/2012

Centralchem s.r.o., Plynárenská 2, 821 09
Bratislava, 31625444

Chemikálie

118,94

9.2.2012

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

97/2012

Buroprofi Kanex Slovakia s.r.o., Stará
Vajnorská 3/A, 831 04 Bratislava, 35683627

Čistiace prostriedky

353,46

9.2.2012

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

98/2012

Merck s.r.o., Dvořákovo nábrežie 4,
810 06 Bratislava, 31338101

Kyselina sírová

278,00

9.2.2012

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

99/2012

Roche Slovensko s.r.o., Lazaretská 12,
811 08 Bratislava, 35887117

Diagnostikum

50,00

9.2.2012

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

100/2012

Lajka s.r.o., Sokolská 287/31, 013 24
Strečno, 36419907

Reklamné predmety

147,60

9.2.2012

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

101/2012

MM Partners Slovakia s.r.o., Nobelova 34,
831 02 Bratislava, 43840175

Reklamné predmety

88,00

9.2.2012

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

102/2012

Lajka s.r.o., Sokolská 287/31, 013 24
Strečno, 36419907

Reklamné predmety

99,60

9.2.2012

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

103/2012

Copex Reprografia, Cukrová 14,
813 39 Bratislava, 22658858

Tlač plagátu

138,90

9.2.2012

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

104/2012

Clean Tonery s.r.o., Za hradbami 27,
902 01 Pezinok, 35891866

Náplne do tlačiarní

59,10

9.2.2012

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

105/2012

Slovenská akreditačná rada pre kont.
medic.vzdelávania, Limbová 12, 833 03
Bratislava, 36077623

Posúdenie a vydanie potvrdenia

264,00

9.2.2012

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

106/2012

Mip s.r.o., Lúčna 4, 971 01 Prievidza,
31629784

Náplne do tlačiarní

61,81

9.2.2012

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

107/2012

Clean Tonery s.r.o., Za hradbami 27,
902 01 Pezinok, 35891866

Náplne do tlačiarní

533,87

9.2.2012

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

108/2012

Jemo Trading s.r.o., Topoľová 18,
811 04 Bratislava, 17317436

Diagnostikum

572,00

9.2.2012

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

109/2012

Roner s.r.o., Páričková 18, 821 09
Bratislava, 35860587

Diagnostikum

173,25

9.2.2012

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

110/2012

Timed s.r.o., Trnavská cesta 112, 821 01 Bratislava, 34298321

Diagnostikum

109,31

9.2.2012

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

111/2012

O.K.Servis BioPro s.r.o., Bořetická 2668/1,
193 00 Praha 9, 62914511

Kalibrácia a overenie biosamplerov

251,00

9.2.2012

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

112/2012

Lambda Life a.s., Levočská 3, 851 01 Bratislava, 35848189

Diagnostiká

102,00

10.2.2012

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

113/2012

University Of Almeria Cite I,
Ctra.Sacramento s/n, La Canada de San
Urbano, 041 20 Almeria, Spain

Medzilaboratórna porovnávacia skúška

175,00

10.2.2012

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

114/2012

Slavus s.r.o., Nákovná 22, 821 06
Bratislava, 31337414

Hydroxylamínhydrochlorid

47,50

10.2.2012

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

115/2012

SÚTN, Karloveská 63, 840 00
Bratislava, 31753990

Norma

7,92

10.2.2012

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

116/2012

Bio-La-Help s.r.o., M.R.Štefánika 161,
956 18 Bošany,30884446

Oxi test

23,25

10.2.2012

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

117/2012

Lambda Life a.s., Levočská 3, 851 01 Bratislava, 35848189

Florisil

218,00

10.2.2012

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

118/2012

Chromservis s.r.o., Nobelova 34,
831 02 Bratislava, 45515930

Kumarín

31,68

10.2.2012

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

119/2012

Wafy chromservis s.r.o., Elektrárenská 1,
831 04 Bratislava, 35720590

Štandardy pesticídov

548,68

10.2.2012

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

120/2012

Wafy chromservis s.r.o., Elektrárenská 1,
831 04 Bratislava, 35720590

Štandardy pesticídov

595,32

10.2.2012

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

121/2012

GastroRex s.r.o., Mlynské Luhy 80,
821 05 Bratislava, 35783052

Oprava plynovej stoličky

54,00

13.2.2012

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

122/2012

Autoservis Hilka, Račianska 142/A, 831 54 Bratislava, 34460934

Technická kontrola mot.vozidla

120,00

13.2.2012

9.1.2012

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

123/2012

Autoservis Hilka, Račianska 142/A, 831 54 Bratislava, 34460934

Technická kontrola mot.vozidla

120,00

13.2.2012

9.1.2012

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

124/2012

Univerzitná nemocnica, Pažítková 4,
821 01 Bratislava, 31813861

Pranie pracovných odevov

95,31

13.2.2012

27.12.2011

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

125/2012

Autoservis Hilka, Račianska 142/A, 831 54 Bratislava, 34460934

Motorový olej

120,00

17.2.2012

9.1.2012

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

126/2012

Agem Computers s.r.o., Panónska 42,
851 01 Bratislava, 35692715

Výpočtová technika

699,99

17.2.2012

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

127/2012

Konica Minolta Slovakia s.r.o., Černyševského 10, 851 01 Bratislava, 31338551

Servis kopírovacieho stroja Bizhub 500, Bizhub C350

1 445,90

17.2.2012

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

128/2012

Clean Tonery s.r.o., Za hradbami 27,
902 01 Pezinok, 35891866

Náplne do tlačiarní

134,47

17.2.2012

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

129/2012

Hartmann-Rico s.r.o., Einsteinova 24,
851 01 Bratislava, 31351361

Zdravotný materiál

561,75

17.2.2012

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

130/2012

Centralchem s.r.o., Plynárenská 2, 821 09
Bratislava, 31625444

Acetón

25,40

17.2.2012

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

131/2012

Elektro Ezib s.r.o., Ďurgalova 14, 831 01 Bratislava, 35787511

Oprava elektroinštalácie

4 000,80

17.2.2012

31.1.2012

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

132/2012

Amedis s.r.o., Mlynská 10, 921 01
Piešťany, 00612758

ŠZM

932,00

17.2.2012

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

133/2012

Roche Slovensko s.r.o., Lazaretská 12,
811 08 Bratislava, 35887117

Cholinesterase

198,00

17.2.2012

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

134/2012

Amedis s.r.o., Mlynská 10, 921 01
Piešťany, 00612758

ŠZM

500,00

17.2.2012

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

135/2012

Hastex s.r.o., Stará Vajnorská 137,
831 04 Bratislava, 17312396

Výmena CO2 bomby v roku 2012

141,00

17.2.2012

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

136/2012

Jemo Trading s.r.o., Topoľová 18,
811 04 Bratislava, 17317436

Diagnostikum

247,50

17.2.2012

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

137/2012

K Trade zdr., Púpavová 31, 841 04 Bratislava, 34298321

Skúmavky

282,75

17.2.2012

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

138/2012

Roner s.r.o., Páričková 18, 821 09
Bratislava, 35860587

Diagnostikum

173,25

17.2.2012

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

139/2012

Timed s.r.o., Trnavská cesta 112, 821 01 Bratislava, 34298321

Diagnostikum

1 074,00

17.2.2012

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

140/2012

Labo-Uni, Palisády 4, 811 01
Bratislava, 11892307

Oprava sterilizátora

75,60

17.2.2012

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

141/2012

Univerzitná nemocnica, Pažítková 4, 821 01 Bratislava, 31813861

Pranie pracovných odevov

96,93

20.2.2012

27.12.2011

Ing. Renáta Pinková
vedúca ORaF

142/2012

Optoteam s.r.o., Smrečianska 29,
811 05 Bratislava, 35810840

Servis mikroskopov

110,00

21.2.2012

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

143/2012

Shimadzu Slovakia o.z., Rontgenova 28,
851 01 Bratislava, 31363237

ŠZM

361,00

21.2.2012

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

144/2012

Wafy chromservis s.r.o., Elektrárenská 1,
831 04 Bratislava, 35720590

Štandardy pesticídov

549,78

21.2.2012

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

145/2012

MkB Test a.s., Rosina 169, 013 22, Rosina, 43932576

Kultivačné pôdy

145,70

21.2.2012

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

146/2012

Linde Gas k.s., Odborárska 23,
831 02 Bratislava, 31373861

Technické plyny

168,92

21.2.2012

ST-10-05-12
-ZP-1-E

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

147/2012

Agem Computers s.r.o., Panónska 42,
851 01 Bratislava, 35692715

Výpočtová technika

432,96

21.2.2012

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

148/2012

VÚVH, Nábr. arm.gen. L. Svobodu 5,
812 49 Bratislava, 00156850

Medzilaboratórny test

232,00

21.2.2012

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

149/2012

VÚVH, Nábr. arm.gen. L. Svobodu 5,
812 49 Bratislava, 00156850

Medzilaboratórny test

134,40

23.2.2012

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

150/2012

Copex Reprografia, Cukrová 14,
813 39 Bratislava, 22658858

Tlač vizitiek

153,00

23.2.2012

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

151/2012

Vzor výrobné družstvo Zvolen, závod
Kartonáž, Požiarnická 2, 962 11 Detva,
00168238

Manžeta na diplom

78,00

23.2.2012

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

152/2012

Wafy chromservis s.r.o., Elektrárenská 1,
831 04 Bratislava, 35720590

Štandardy pesticídov

404,47

23.2.2012

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

153/2012

CK Malco Polo s.r.o., Nám. M.R.Štefánika,
907 01 Myjava, 36324175

Letenka

207,59

24.2.2012

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

154/2012

CK Malco Polo s.r.o., Nám. M.R.Štefánika,
907 01 Myjava, 36324175

Letenka

166,10

24.2.2012

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

155/2012

Daffer s.r.o., Včelárska 1, 971 01 Bratislava, 36320439

Kancelárske potreby

410,02

27.2.2012

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

156/2012

Lambda Life a.s., Levočská 3, 851 01 Bratislava, 35848189

Sekvenačné reakcie

132,00

27.2.2012

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

157/2012

Med-art s.r.o., Hornočermánska 4,
949 01 Nitra, 34113924

Itest kryobanka

148,00

27.2.2012

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

158/2012

Timed s.r.o., Trnavská cesta 112, 821 01 Bratislava, 34298321

Diagnostikum

639,31

27.2.2012

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

159/2012

Imuna Pharm a.s., Jarková 17/269, 058 01
Šarišské Michaľany, 36473685

Agar

32,26

27.2.2012

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

160/2012

K Trade zdr., Púpavová 31, 841 04 Bratislava, 34298321

Diagnostikum, ŠZM

431,59

27.2.2012

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

161/2012

Jemo Trading s.r.o., Topoľová 18,
811 04 Bratislava, 17317436

Diagnostiká

500,50

27.2.2012

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

162/2012

Labo-Uni, Palisády 4, 811 01
Bratislava, 11892307

Servis zar. na výrobu destilovanej vody

27,00

27.2.2012

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

163/2012

Labway s.r.o., Trstínska 13, 841 06 Bratislava, 31400981

ŠZM

131,00

27.2.2012

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

164/2012

Mikloško Peter, Športová 505, 900 46
Most pri Bratislave, 33720894

Justáž váh

40,00

27.2.2012

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

165/2012

Slovenská legálna metrológia n.o., Hviezdoslavova 31, 974 01 B.Bystrica, 37954521

Kalibrácia teplomera

155,00

27.2.2012

100/011/2011

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

166/2012

Wafy chromservis s.r.o., Elektrárenská 1,
831 04 Bratislava, 35720590

Dicofol

104,00

27.2.2012

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

167/2012

Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava, 30810701

Ožiarenie vzoriek potravín

172,00

27.2.2012

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

168/2012

Lambda Life a.s., Levočská 3, 851 01 Bratislava, 35848189

Diagnostikum

119,00

27.2.2012

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

169/2012

Merck s.r.o., Dvořákovo nábrežie 6, 810 06 Bratislava, 31338101

n-Hexane

332,00

27.2.2012

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

170/2012

Linde Gas k.s., Odborárska 23, 831 02
Bratislava, 31373861

Technické plyny

196,44

27.2.2012

ST-10-05-12
-ZP-1-E

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

171/2012

SÚTN, Karloveská 63, 840 00
Bratislava, 31753990

Normy

23,32

27.2.2012

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

172/2012

Labway s.r.o., Trstínska 13, 841 06 Bratislava, 31400981

Chromatografická kolóna

252,00

27.2.2012

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

173/2012

Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava, 30810701

Štandardné roztoky

52,00

27.2.2012

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

174/2012

Daffer s.r.o., Včelárska 1, 971 01 Bratislava, 36320439

Papier A4, papier champan A4

90,00

27.2.2012

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

175/2012

Univerzitná nemocnica, Pažítková 4, 821 01 Bratislava, 31813861

Pranie pracovných odevov

95,45

27.2.2012

27.12.2012

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

176/2012

Mip s.r.o., Lúčna 4, 971 01 Prievidza
31629784

Náplne do tlačiarní

37,85

27.2.2012

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

177/2012

Clean Tonery s.r.o., Za hradbami 27,
902 01 Pezinok, 35891866

Náplne do tlačiarní

275,58

27.2.2012

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ