Objednávky január 2012 Tlačiť E-mail
Objednávky

Identifikačný

údaj

objednávky

Dodávateľ

názov,

sidlo,

IČO

popis objednaného plnenia

Hodnota

obj. plnenia vrátane DPH

 ( € )

Dátum

vyhotovania

objednávky

Identifikácia

zmluvy

Objednávku

podpísal/a

1/2012

Univerzitná nemocnica,

Pažítková 4,

821 01 Bratislava, 31813861

Pranie pracovných odevov

68,74

2.1.2012

27.12.2011

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

2/2012

Copex Reprografia,

Cukrová 14,

813 39 Bratislava,

22658858

Tlačiarenské služby

303,90

3.1.2012

 

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

3/2012

Copex Reprografia,

Cukrová 14,

813 39 Bratislava,

22658858

Tlačiarenské služby

22,46

9.1.2012

 

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

4/2012

Univerzitná nemocnica,

Pažítková 4,

821 01 Bratislava,

31813861

Pranie pracovných odevov

67,44

10.1.2012

27.12.2011

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

5/2012

Rotos STK,

Račianska 184/A,

831 54 Bratislava,

44991347

Emisná kontrola

23,00

12.1.2012

 

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

6/2012

Autoservis Hilka,

Račianska 142/A,

831 54 Bratislava,

34460934

Servis motorového vozidla

161,90

12.2.2012

9.1.2012

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

7/2012

Elektrotechnický ústav SAV,

Dúbravská cesta 9,

841 01 Bratislava,

00598429

Kvapalný dusík v roku 2012

1 140,00

12.1.2012

 

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

8/2012

VF s.r.o.,

M.R.Štefánika 9,

010 02 Žilina,

31442552

Vyhodnotenie osobných dozimetrov

80,18

12.1.2012

30.11.2011

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

9/2012

MVDr. Igor Krnáč,

Vladimíra Kunu 729/4,

031 01 Liptovský Mikuláš,

31901328

Barania krv v roku 2012

1 151,04

12.1.2012

 

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

10/2012

MIP s.r.o.,

Lúčna 4,

971 01 Prievidza,

31629784

Náplne do tlačiarní

43,65

12.2.2012

 

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

11/2012

K Trade zdr.,

Púpavová 31,

841 04 Bratislava,

34298321

Primery

24,50

12.1.2012

 

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

12/2012

Timed s.r.o.,

Trnavská cesta 112,

821 01 Bratislava,

34298321

Diagnostikum

111,81

12.1.2012

 

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

13/2012

Agem Computers s.r.o.

Panónska 42,

851 01 Bratislava,

35692715

Výpočtová technika

102,43

12.1.2012

 

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

14/2012

Miele s.r.o.,

Plynárenská 1,

821 09 Bratislava,

35872161

Výmena živice v umývačke

63,84

12.1.2012

 

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

15/2012

Jemo Trading spol. s r.o.,

Topoľová 18,

811 04 Bratislava,

17317436

Diagnostiká

885,50

12.1.2012

 

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

16/2012

K Trade zdr.,

Púpavová 31,

841 04 Bratislava,

34298321

ŠZM

664,84

12.1.2012

 

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

17/2012

Clean Tonery s.r.o.,

Za hradbami 27,

902 01 Pezinok,

35891866

Oprava tlačiarní

100,00

12.1.2012

 

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

18/2012

Technical University,

Bulowskej 27,

1790 Kobenhavn V, Denmark,

30060946

Medzilaboratórna porovnávacia skúška

175,00

12.1.2012

 

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

19/2012

MkB Test a.s.,

Rosina 169,

013 22, Rosina,

43932576

Kultivačné pôdy

145,70

12.1.2012

 

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

20/2012

Chemmea s.r.o.,

Benediktiho 5,

811 05 Bratislava,

31415547

Kalibrácia spektrofotometrov

1 650,00

12.1.2012

 

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

21/2012

Agens s.r.o.,

Drieňová 25,

521 01 Bratislava,

35684453

Telefónny aparát

125,00

12.1.2012

 

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

22/2012

Univerzitná nemocnica,

Pažítková 4,

821 01 Bratislava,

31813861

Pranie pracovných odevov

85,99

16.1.2012

27.12.2011

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

23/2012

Univerzitná nemocnica,

Pažítková 4,

821 01 Bratislava,

31813861

Pranie pracovných odevov

87,03

23.1.2012

27.12.2011

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

24/2012

Šubín Jozef,

Estónska 32,

821 06 Bratislava,

13990951

Oprava vstupnej brány

150,00

24.1.2012

 

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

26/2012

Magistrát hl.mesta SR Bratislavy,

Blagoevova 9,

850 05 Bratislava,

00603481

Odvoz a likvidácia komunálneho odpadu v roku 2012

5 200,00

24.1.2012

 

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

27/2012

Buroprofi Kanex Slovakia s.r.o.,

Stará Vajnorská 3/A,

831 04 Bratislava,

35683627

Čistiace prostriedky

361,12

24.1.2012

 

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

28/2012

Emporo s.r.o.,

Lazaretská 8,

811 08 Bratislava,

44562195

Reklamné tabuľe

127,80

24.1.2012

 

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

29/2012

Manutan Slovakia s.r.o.,

Ľanová 8,

821 01 Bratislava,

358885815

Prezentačný stojan

275,88

24.1.2012

 

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

30/2012

ASLAB spol. s r.o., VÚV

T.G.Masaryka,

Podbanská 2582/30,

160 00 Praha 6,

00020711

Skúška spôsobilosti

109,00

24.1.2012

 

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

32/2012

Linde Gas k.s.,
Odborárska 23,
831 02 Bratislava,
31373861

Technické plyny

121,52

24.1.2012

ST-10-05-12-ZP-1-E

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

33/2012

Agem Computers s.r.o.

Panónska 42,

851 01 Bratislava,

35692715

Výpočtová technika

124,26

24.1.2012

 

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

34/2012

Martinus.sk s.r.o., M.R.Štefánika 58,

036 01 Martin,

36440531

Publikácie

22,80

24.1.2012

 

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

35/2012

MIP s.r.o.,
Lúčna 4,

971 01 Prievidza,
31629784

Náplne do tlačiarní

43,96

24.1.2012

 

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

36/2012

Ing. Stanislav Ševčík, Moravská 1,

831 03 Bratislava,

11891521

Výpočet poplatkov za zneč.ovzdušia, vypracovanie prevádzkovéj evidencie

100,00

25.1.2012

 

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

37/2012

Elektro Ezib s.r.o.,

Ďurgalova 14,

831 01 Bratislava,

35787511

Oprava elektroinštalácie

100,00

25.1.2012

31.1.2012

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

38/2012

Konica Minolta Slovakia s.r.o.,

Černyševského 10,

851 01 Bratislava,

31338551

Odpadová nádoba do kop.stroja

30,82

25.1.2012

 

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

39/2012

Bruel & Kjaer s.r.o.,

Palisády 20,

811 06 Bratislava,

31361021

Batéria QB-0061 do zvukomeru

294,00

25.1.2012

 

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

40/2012

Daffer s.r.o.,
Včelárska 1,

971 01 Bratislava,

36320439

Magnetická tabuľa, značkovač

74,56

25.1.2012

 

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

41/2012

Slovenská legálna metrológia n.o.,

Hviezdoslavova 31,
974 01 B.Bystrica,

37954521

Kalibrácia pH-metra

123,76

25.1.2012

100/011/2011

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

42/2012

Timed s.r.o.,

Trnavská cesta 112,

821 01 Bratislava,

34298321

Diagnostikum

678,90

25.1.2012

 

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

43/2012

Jemo Trading spol. s r.o.,

Topoľová 18,

811 04 Bratislava,

17317436

Diagnostiká

517,00

25.1.2012

 

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

44/2012

K Trade zdr.,
Púpavová 31,

841 04 Bratislava,

34298321

Diagnostikum, ŠZM

616,05

25.1.2012

 

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

45/2012

Oasis-lab s.r.o.,
Ignáca Gesaja 36,

900 28 Zálesie,

35908645

Inokulačné kľučky

89,70

25.1.2012

 

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

46/2012

Clean Tonery s.r.o.,
Za hradbami 27,

902 01 Pezinok,

35891866

Oprava tlačiarne

50,00

25.1.2012

 

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

47/2012

Slovenský metrologický ústav,
Karloveská 63,

842 55 Bratislava,

30810701

CRM

26,00

25.1.2012

 

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

48/2012

Slovenský metrologický ústav,
Karloveská 63,

842 55 Bratislava,

30810701

Overenie prístroja

170,00

25.1.2012

 

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

49/2012

Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63,

842 55 Bratislava,

30810701

Kalibrácia detektorov

1 221,00

25.1.2012

 

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

50/2012

Linde Gas k.s.,
Odborárska 23,

831 02 Bratislava, 31373861

Technické plyny

342,27

25.1.2012

ST-10-05-12-ZP-1-E

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ

51/2012

Agem Computers s.r.o.

Panónska 42,

851 01 Bratislava,

35692715

USB kľúč

13,20

30.1.2012

 

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

52/2012

Fera,
Sand Hutton,
York, Y041 1LZ,
United Kingtom,
888800181

Medzilaboratórne porovnávacie skúšky

440,00

30.1.2012

 

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

53/2012

Školex s.r.o.,
Horárska 12,

821 09 Bratislava,

31396763

Skrinka pod stôl

132,72

30.1.2012

 

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

54/2012

Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63,

842 55 Bratislava, 30810701

Kalibrácia

424,00

30.1.2012

 

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

55/2012

Merck s.r.o.,
Dvořákovo nábrežie 6,
810 06 Bratislava, 31338101

Glycerol

118,00

30.1.2012

 

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

56/2012

Hach Lange s.r.o.,
Roľnícka 21,

831 07 Bratislava, 35899727

Oprava a údržba prístroja

470,00

30.1.2012

 

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

57/2012

Labway s.r.o.,
Trstínska 13,

841 06 Bratislava, 31400981

Servis termostatu, oprava vod. kúpeľa

242,00

30.1.2012

 

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

58/2012

Lambda Life a.s.,
Levočská 3,

851 01 Bratislava, 35848189

Pyridoxine hydrochloride

31,00

30.1.2012

 

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

59/2012

Linde Gas k.s.,
Odborárska 23,
831 02 Bratislava, 31373861

Technické plyny

120,54

30.1.2012

ST-10-05-12-ZP-1-E

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

60/2012

Pharmamel s.r.o.,
Romanova 22,

851 02 Bratislava,

45265984

Dextran, polyethylen glycol

583,43

30.1.2012

 

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

61/2012

Jemo Trading spol. s r.o.,

Topoľová 18,

811 04 Bratislava,

17317436

Diagnostiká

1 193,50

30.1.2012

 

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

62/2012

K Trade zdr.,
Púpavová 31,

841 04 Bratislava, 34298321

Pipety

196,30

30.1.2012

 

MUDr. Gabriel Šimko, MPH HH SR a VSÚ

63/2012

Univerzitná nemocnica,

Pažítková 4,

821 01 Bratislava,

31813861

Pranie pracovných odevov

92,45

30.1.2012

27.12.2011

Ing. Daniela Dobáková ZHHSRpEČ