Programy a projekty úradov verejného zdravotníctva v Slovenskej republike odpočet plnenia k 31.12.2011

Programy a projekty úradov verejného zdravotníctva v Slovenskej republike odpočet plnenia k 31.12.2011 (pdf)