Programy a projekty úradov verejného zdravotníctva v Slovenskej republike odpočet plnenia k 30.06.2011

Programy a projekty úradov verejného zdravotníctva v Slovenskej republike odpočet plnenia k 30.06.2011 (pdf)