Informácia o výskyte nevyhovujúceho výrobku – melamínové obracačky Tlačiť E-mail

Dňa 27. 5. 2011 bolo Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Rýchlym výstražným systémom pre potraviny a krmivá (RASFF) zaslané informačné oznámenie č. 2011.0704 - Migrácia formaldehydu z melamínovej obracačky zo Slovenska (značka výrobku: Metaltex Melamin, EAN kód 8002522574092, Art. 25.74.09, LOT 131 010 000), predajca predmetného výrobku: WABA Slovakia, s.r.o., Višňová 7/A, 831 01 Bratislava. V predmetnom výrobku bol stanovený obsah formaldehydu presahujúci špecifický migračný limit.

Keďže sa predmetný výrobok môže nachádzať v obchodnej sieti na území Slovenskej republiky, odporúčame spotrebiteľom, aby výrobok nekupovali, už zakúpený výrobok nepoužívali a prípadne ho vrátili späť do miesta predaja.


MUDr. Gabriel Šimko, MPH

hlavný hygienik Slovenskej republiky

image001

Posledná úprava Pondelok, 06 Jún 2011 10:41